Relva soetamine füüsilisele isikule
27.03.2015

ENG / RUS

Relva soetamisloa saamiseks või relvaloa vahetamiseks või pikendamiseks tuleb taotlejal pöörduda teenindusse.

Tingimused

Relva võib soetada Eesti Vabariigi kodanik või välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või kes elab Eestis elamisõiguse alusel. Relva võib soetada alates 18-aasta vanuselt, osade relvaliikide puhul alates 21-aasta vanuselt.


Füüsilisele isikule on lubatud relva soetada, omada ja vallata jahipidamiseks, enese ja vara kaitseks, spordiga tegelemiseks, kutsealal tegutsemiseks ja kollektsioneerimiseks.


Taotlemiseks vajalikud dokumendid

 • pass või ID-kaart
 • elamisluba (välismaalane)
 • perearsti poolt väljastatud tervisetõendi
 • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm (fotod peavad olema paberkandjal)
 • jahitunnistus (kui relva soovitakse osta jahipidamiseks)
 • spordiorganisatsiooni liikmelisust tõendav dokument (juhul kui relva soovitakse osta spordialaga tegelemiseks)

 

Riigilõivu määrad:

 • Relvasoetamisloa taotluse läbivaatamine - 13 EUR
 • Relvasoetamisloa pikendamine - 4 EUR
 • Relvaloa väljastamine - 13 EUR
 • Relvaloa vahetamine - 4 EUR
 • Paralleelrelvaloa väljastamine - 13 EUR
 • Relvakandmisloa väljastamine - 13 EUR
 • Relvaeksam - 13 EUR
 • Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine - 13 EUR
 • Tegevusloa taotlemine relvade ja laskemoonaga seonduvatel tegevusaladel - 260 EUR
 • Euroopa tulirelvapass (kehtib ainult koos relvaloaga) - 13 EUR


Täpsemat infot riigilõivude tasumise kohta leiab siit.

Taotlusi relva ostuks vajaliku soetamisloa saamiseks või olemasoleva relvaloa vahetamiseks / pikendamiseks võtavad vastu teenindused.

Relva soetamisel ja relvaloa vahetamisel ei pea relva teenindusse ettenäitamiseks kaasa võtma. Relva olemasolu kontrollitakse relvaomanikuga kokkuleppelisel ajal relvahoiukohas. Relvaomanikud, kes soovivad võõrandada neile kuuluvaid relvi politseiasutuses pädeva ametniku juuresolekul (RelvS § 64 lg 1) , peavad aga jätkuvalt pöörduma politseijaoskonna lubadeametnike poole.

Taotletud luba väljastatakse samuti teenindusest.

NB! Enne relva soetamiseks teenindusse pöördumist, soovitame tutvuda relvaseaduses sätestatud relvasoetamisloa ja relvaloa andmist välistavate asjaoludega.