Relva-ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine
31.03.2015

Relva- ja padrunikollektsioon (edaspidi kollektsioon) on ajaloo- või kultuuriväärtusega relvade ja padrunite korrastatud kogum, mida kasutatakse või mida on võimalik kasutada väljapanekuks või uurimistööks.

Kollektsiooni võib asutada ja pidada vähemalt 18-aastane Eesti kodanik, välismaalane, kellel on kehtiv Eesti elamisluba, või Eestis registreeritud juriidiline isik Politsei- ja Piirivalveameti poolt antud relva- ja padrunikollektsioneerimisloa (edaspidi kollektsioneerimisluba) alusel.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Füüsilisel isikul:

  • avaldus (kirjutatakse koha peal), kus näidatakse kollektsioneerimise eesmärk, - kollektsioneeritavate relvade ja padrunite liik ning nende hoiutingimused;
  • pass või ID-kaart;
  • tervisetõend;
  • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm.Juriidilise isiku esindajal:

  • avaldus (kirjutatakse koha peal), kus näidatakse kollektsioneerimise eesmärk,
  • kollektsioneeritavate relvade ja padrunite liik ning nende hoiutingimused;
  • ärakiri juriidilise isiku otsusest juriidilise isiku relvade ja laskemoona eest vastutava isiku ja tema asendaja määramise kohta;
  • õiend, milles on vastutava isiku ja tema asendaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht,  ametikoht ja telefoninumber, andmed eksami sooritamise kohta;
  • juriidilise isiku põhikiri (-määrus).Riigilõiv:

  • Relva- ja padrunikollektsioneerimisloa taotlemine 13 EUR


Kollektsiooni asutada ja pidada sooviv füüsiline või juriidiline isik esitab vastava avalduse teeninduses.