Relvakandmisloa taotlemine
28.03.2015

Relvakandmisluba saab taotleda juriidilisest isikust relvaomanik teeninduses.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid

  • avaldus (kirjutatakse koha peal), kuhu märgitakse isiku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, isikukood ja elukoht ning selle relva liik ja mark, mille kandmiseks luba taotletakse;
  • tuleb  sooritada teooria eksam ja tulirelva tundmise test ning käsitsemise katse;
  • pass või ID-kaart;
  • elamisluba (välismaalane);
  • arstitõend;
  • 2 fotot mõõtmetega 30x40 mm;
  • riigilõivu tasumist tõendav dokument.