Avalehe pilt
Riigilõivust vabastamine
28.03.2017

Vastavalt riigilõivu seaduse § 41 on relvaseaduse alusel tehtavate toimingute tegemisel riigilõivu tasumisest vabastatud järgmised isikud:

  • laskespordiga tegelev spordiorganisatsioon ja laskesportlane sporditulirelva ja selle laskemoona omamiseks, valdamiseks, edasitoimetamiseks ning veoks vajalike, riigilõivuseaduse § 263 - 266 nimetatud toimingute eest;
  • isik, keda valdkonna eest vastutav minister on autasustanud nimelise tulirelvaga, nimelisele tulirelvale relvaloa väljastamise eest;
  • välisriigi kodanikust diplomaatilise või konsulaaresinduse töötaja, samuti välisriigi ametliku delegatsiooni või sellega diplomaatilise tava kohaselt võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluv välisriigi kodanik ja teda saatev isik riigilõivuseaduse § 263 - 266 nimetatud toiminguteks Välisministeeriumi taotlusel Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse eriloa andmise eest.