Avalehe pilt
Riigilõivud
26.04.2017

Riigilõivu määrad:


Tasumine pangaülekandega

Saaja nimi: Rahandusministeerium

Saaja konto:

Pank Arvelduskonto number Panga aadress
SEB Pank

 EE891010220034796011

Tornimäe 2, Tallinn, Harju maakond, 15010
Swedbank EE932200221023778606 Liivalaia 8, Tallinn, Harju maakond, 15040
Danske Bank

 EE403300333416110002

Narva mnt 11, Tallinn, Harju maakond, 15015
Nordea Pank EE701700017001577198
Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145

Viitenumbrid:

 • 2900082443 - isikut tõendavad dokumendid, Eesti kodakondsus, elamisload, elamisõigused, lühiajaline töötamine ning viibimisaja pikendamine
 • 2900082469 - viisataotluse läbivaatamine, tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamine ning viisa andmisest keeldumise, viisa tühistamise, viisa kehtetuks tunnistamise, viibimisaja pikendamisest keeldumise ja viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise otsuse vaidlustamise käigus tehtud otsuse peale esitatud avalduse esmakordne läbivaatamine
 • 2900082456 - relvaseaduse alusel teostatavad toimingud
 • 2900082472 - riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine
 • 2900082498 - rahapesu andmebüroo poolt tegevuslubade väljastamine


Selgitus:
märkida tuleb toimingu nimetus, mille eest maksti ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti.


NB! Selgituse tekst peab olema kirjutatud ladina tähtedega. Tasudes riigilõivu pangaülekandega, tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada riigilõivu tasumist tõendav dokument (sobib ka Internetipanga väljatrükk) või kirjalikud andmed riigilõivu tasumise kohta.

Andmed riigilõivu tasumise kohta on:

 • isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
 • isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti; 
 • toimingu nimetus või viide RLS riigilõivumäära kehtestavale sättele, mille eest riigilõiv tasuti; 
 • viitenumber; 
 • kuupäev, millal riigilõiv tasuti; 
 • krediidiasutuse nimi ja konto, millelt riigilõiv tasuti; 
 • krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu riigilõiv tasuti; 
 • tasutud summa.


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangas
Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, on lisaks vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi. Laekumine võib aega võtta kuni 2 nädalat. Lähemat infot rahvusvaheliste ülekannete kohta saab lugeda Swedbank, SEB, Danske või Nordea panga kodulehekülgedelt.

NB! Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast tuleb märkida lisainfo lahtrisse kindlasti viitenumber ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti!

Saaja konto:

Pank Arvelduskonto number BIC
ehk SWIFT kood
Panga aadress

SEB Pank AS

 EE891010220034796011

EEUHEE2X Tornimäe 2, Tallinn, Harju maakond, 15010

Swedbank AS

EE932200221023778606 HABAEE2X Liivalaia 8, Tallinn, Harju maakond, 15040

Danske Bank AS Eesti filiaal

 EE403300333416110002

FOREEE2X Narva mnt 11, Tallinn, Harju maakond, 15015

Nordea Bank AB Eesti filiaal

EE701700017001577198
NDEAEE2X Liivalaia tn 45, Tallinn, Harju maakond, 10145


Tasumine välisesinduses
Eesti välisesinduses tehtava või tema kaudu vahendatava toimingu eest tasutakse riigilõiv välisesinduse asukohariigis või Eestis käibel olevas rahas. Riigilõivu määr arvutatakse välisvaluutasse taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel. Kui elamis- ja tööloa taotlemise riigilõiv on tasutud enne välisesindusse pöördumist, siis tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Tasumine teenindustes
Teeninduses on riigilõivu võimalik tasuda sularahas, kaardimaksena või teeninduse kliendiarvutit kasutades internetipanga kaudu ülekandena.

Kaardimakseks aktsepteeritakse kõiki enamlevinud deebet- ja krediitkaarte. Ei aktsepteerita American Expressi maksekaarte. Kaardimaksena ei saa teeninduses tasuda pikaajalise viisa taotluse läbivaatamise, tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva Eestis viibimise õiguse pikaajalise viisana vormistamise, viibimisaja pikendamise ja relvalubade riigilõivusid.

E-residendi taotluskeskkonnas e-residendi digi-ID taotlemisel tuleb riigilõiv tasuda krediitkaardiga.