Riigilõivud
13.02.2016

Riigilõivu määrad:


Tasumine pangaülekandega

Saaja nimi: Rahandusministeerium

Saaja konto:

Swedbank EE932200221023778606

SEB Pank EE891010220034796011

Danske Bank EE403300333416110002

Nordea Pank EE701700017001577198

Viitenumbrid:

 • 2900082443 - isikut tõendavate dokumentide, elamislubade, töölubade, elamisõiguse, lühiajalise töötamise, viibimisaja pikendamise korral;
 • 2900082469 - viisataotluse läbivaatamine piiril;
 • 2900082456 - relvaseaduse alusel teostatavate toimingute korral;
 • 2900082472 - riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine.
 • 2900082498 - rahapesu andmebüroo poolt tegevuslubade väljastamine


Selgitus:
märkida tuleb toimingu nimetus, mille eest maksti ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti.


NB! Selgituse tekst peab olema kirjutatud ladina tähtedega. Tasudes riigilõivu pangaülekandega, tuleb Politsei- ja Piirivalveametile esitada riigilõivu tasumist tõendav dokument (sobib ka Internetipanga väljatrükk) või kirjalikud andmed riigilõivu tasumise kohta.

Andmed riigilõivu tasumise kohta on:

 • isiku nimi, kes riigilõivu tasus;
 • isiku nimi, kelle eest riigilõivu tasuti; 
 • toimingu nimetus või viide RLS riigilõivumäära kehtestavale sättele, mille eest riigilõiv tasuti; 
 • viitenumber; 
 • kuupäev, millal riigilõiv tasuti; 
 • krediidiasutuse nimi ja konto, millelt riigilõiv tasuti; 
 • krediidiasutuse nimi ja konto, kuhu riigilõiv tasuti; 
 • tasutud summa.


Tasumine pangaülekandega välisriigis asuvast pangast
Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast, on lisaks eelnevale vaja teada ka Eestis asuva panga BIC ehk SWIFT koodi ning Rahandusministeeriumi riigilõivu konto rahvusvahelist kontonumbrit (IBAN).

 • SEB BIC ehk SWIFT-kood on EEUHEE2X
 • Swedbank BIC ehk SWIFT-kood on HABAEE2X
 • Danske Bank A/S Eesti filiaali BIC ehk SWIFT-kood on FOREEE2X
 • Nordea Bank AB Eesti filiaali BIC ehk SWIFT-kood on NDEAEE2X


Aadress:

 • SEB Pank AS: aadress Tornimäe 2 Tallinn 15010 Estonia
 • Swedbank: aadress Liivalaia 8 Tallinn 15040 Estonia
 • Danske Bank A/S Eesti filiaal: aadress Narva mnt 11 Tallinn 15015 Estonia
 • Nordea Bank AB Eesti filiaal: aadress Liivalaia 45 Tallinn 10145 Estonia

 

Lähemat infot rahvusvaheliste ülekannete kohta saab lugeda Swedbank, SEB, Danske või Nordea panga kodulehekülgedelt.

NB! Sooritades riigilõivu ülekannet välisriigis asuvast pangast tuleb märkida lisainfo lahtrisse kindlasti viitenumber ja isiku nimi, kelle eest riigilõiv tasuti!

Tasumine välisesinduses
Eesti välisesinduses tehtava või tema kaudu vahendatava toimingu eest tasutakse riigilõiv välisesinduse asukohariigis või Eestis käibel olevas rahas. Riigilõivu määr arvutatakse välisvaluutasse taotluse esitamise kuu esimesel tööpäeval kehtinud Euroopa Keskpanga päevakursi alusel. Kuu esimesel tööpäeval esitatud taotluse eest tasutakse riigilõiv eelmise kuu esimesel tööpäeval kehtinud kursi alusel. Kui elamis- ja tööloa taotlemise riigilõiv on tasutud enne välisesindusse pöördumist, siis tuleb taotluse esitamisel lisada taotlusele riigilõivu tasumist tõendav dokument.

Tasumine teenindustes
Teeninduses on riigilõivu võimalik tasuda sularahas ja panga deebetkaardiga. Kaardimaksele lisandub panga teenustasu. Täpsemalt saate sellekohast informatsiooni oma pangast.

Tallinna ja Tartu teenindustes on võimalik tasuda riigilõiv internetipanga kaudu teenindustes asuvates riigilõivu maksmise arvutites. Selleks tuleb kaasa võtta internetipanka sisenemiseks vajalikud paroolid ja/või ID-kaart.

NB! Välismaa deebetkaardiga ei ole võimalik teenindustes tasuda.