Riigilõivu tagastamine
24.09.2017

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda.

Selleks tuleb esitada vormikohane avaldus. Paberkandjal avaldus esitada teeninduses või saata postiga aadressile Pärnu mnt. 139, 15060 Tallinn. Digitaalselt allkirjastatud avaldus saata e-posti aadressile ppa@politsei.ee.

Tagastamise õigus aegub 2 aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti.