Tule õppima

Sinistes politseivormides sisekaitseakadeemia kadetid marsivad

Politseitööks vajaliku hariduse saad Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolležis, kus õppetöö toimub Euroopa ühes silmapaistvamas ja modernsemas sisejulgeoleku õppehoones. Oled oodatud politseinikuks õppima, kui soovid tuua Eesti inimesteni kiiret ja tarka abi, hoolitseda selle eest, et piir peaks ja õigus oleks jalule seatud. Sealjuures pole vahet, kas oled gümnaasiumilõpetaja või otsustad vahetada eriala.

Rakenduskõrghariduse õpe - politseiteenistuse eriala õpe kestab 3 aastat.

Kutsehariduse õpe - politseiametniku eriala õpe kestab 1,6 aastat.

Nii kutse- kui kõrghariduse päevaõppes on Sulle tagatud:

  • toit
  • elamine
  • stipendium
  • head võimalused sportimiseks

Interjööri pilt uuest Sisekaitseakadeemia hoonest, kus aatriumis istuvad õpilased gruppidena laudade taga

Loe lähemalt Sisekaitseakadeemia kodulehelt.

Politseiniku elukutse saad omandada ka töö kõrvalt, samal ajal säilib Sinu igakuine sissetulek.

Tule patrullpolitseinikuks, piirivalvuriks, noorsoo- või piirkonnapolitseiniks

Kui Sul on vähemalt keskharidus ja sisejulgeoleku valdkonnas töötamist toetav kogemus (nt oled abipolitseinik) ning läbid edukalt kandideerimise, siis saad politseiniku elukutse omandada ka kaugõppes – võtame Sind tööle ning suuname Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolležisse õppima, töötasu maksame ka õpingute eest.

Esimesel semestril toimub püsiv õppetöö koolis, kus omandad tööks vajalikud esmakompetentsid. Teisel ja kolmandal semestril toimub õppetöö sessioonidena, kus käid vaheldumisi tööl ja koolis.

Kutseõppe kaugõppes läbid politseiametniku eriala. Õppetöö toimub Paikusel ja Tallinnas. Õpe lõppeb lõpueksamiga ning lõpetamisel on võimalik edasi minna rakenduskõrghariduse õppesse.

Õppetöö jooksul tagame Sulle töötasu ning majutuse õppekodudes, samuti hüvitame õppetööga seotud sõidukulud.

Tule uurijaks

Kui Sul on kõrgharidus õiguse valdkonnas, siis kandideeri meile uurijaks! Uurijana saab Sinust politseiametnik ning töö kõrvalt läbid täiendusõppe, et omandada põhilised teadmised ja oskused politseitööks. Õpe toimub kaugõppe vormis õppesessioonidena – nädal tööl, nädal koolis. Õppenädalaid on kokku u 16.

Läbid moodulpõhise õppe, kus moodulite läbimine sõltub tööalasest vajadusest. Õpid enesekaitset, politseitaktikaid, kinnipidamistehnikaid, politsei tulirelva kasutamist, esmaabi andmist, ohu ennetamist ja tõrjumist, menetluste läbiviimist, tõendamist ning palju muud huvitavat. Õppetöö toimub Paikusel ja Tallinnas.

Õppetöö jooksul tagame Sulle töötasu ning majutuse õppekodudes, samuti hüvitame õppetööga seotud sõidukulud.

Loe, kuidas sai õigusala asjatundjast Maarjast nutikas juhtivuurija.

Küsi lisa kandideeri@politsei.ee.