Tule praktikale

Politsei- ja Piirivalveameti kui Eesti suurima avaliku sektori organisatsiooni tegevusvaldkond on väga lai - politseis tehakse kokku üle 500 erineva töö alates politsei ülesannete täitmist toetavatest töödest kuni peadirektori ülesannete täitmiseni.

Oleme põhiliseks praktikabaasiks Sisekaitseakadeemiale, kuid praktikale on oodatud ka teiste koolide õpilased, kes soovivad oma erialase praktika sooritada just Politsei- ja Piirivalveametis.

Praktika käigus on Sul võimalus rakendada ja arendada koolis omandatud teadmisi ja oskusi, seostada teooriat praktikaga, tutvuda erialale iseloomulike ülesannete ja töökeskkonnaga, osaleda üksuste igapäevatöös ning lahendada erialaseid tööülesandeid. Lisaks annab praktika Sulle hea töökogemuse, mis võib suurendada konkurentsivõimet tööturul.

Tule ja tee oma karjääri esimene samm Politsei- ja Piirivalveametis!

Oled oodatud meile praktikale, kui Sa:

  • omandad haridust kutse- või kõrgkoolis
  • soovid omandada uusi teadmisi ja oskusi oma erialal
  • oled huvitatud praktika sooritamisest sisejulgeoleku valdkonnas
  • valdad väga heal tasemel eesti keelt

Praktika sooritamine Politsei- ja Piirivalveametis on tasustamata ning oleneb asutuse võimalustest ja vajadustest.

Kui Sa oled huvitatud praktika sooritamisest Politsei- ja Piirivalveametis, siis esita e-posti aadressil praktika@politsei.ee järgmised dokumendid:

  • motiveeritud sooviavaldus, kus on märgitud praktika eesmärk, praktika valdkond ning praktika algusaeg ja kestvus
  • elulookirjeldus (CV)
  • praktikaplaan või –kava

Edukaks kandideerimiseks tuleb kasuks konkreetne praktika eesmärgi püstitus ning selge ootus, mida soovid praktikal teha.

Selleks, et jõuaksime Sulle aegsasti praktikakoha leida või teada anda, et Sinu soovitud erialal meil praktikakoht puudub ja Sa leiaksid endale sellest olenemata õigeaegselt praktikakoha, esita enda sooviavaldus vähemalt 2 kuud enne praktika soovitud algust.