Tule vabatahtlikuks

Vabatahtlikuna on Sul võimalus turvalisuse loomisesse panustada kas abipolitseiniku või vabatahtliku merepäästjana.

Abipolitseiniku ülesannete ja abipolitseinikuks saamise kohta loe lähemalt abipolitseinike kodulehelt.

Vabatahtlik merepäästja on inimene, kes abistab politseid merepäästetöö tegemisel. Vabatahtlikuks merepäästjaks on võimalik saada igal vähemalt 18-aastasel merest ja turvalisusest huvitatud inimesel, kes on kehalise ettevalmistuse poolest võimeline täitma vabatahtlikule merepäästjale pandud ülesandeid. Loomulikult on vabatahtlikuks merepäästjaks saamise eelduseks ka ujumisoskus.

Vabatahtliku merepäästjana on Sul võimalus panustada koos politseiga ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsimisesse ja päästmisesse või teostada end ennetustegevuste raames, et hoida ära merepäästesündmuseid.

Politsei tegevuses osaleb vabatahtlik merepäästja mittetulundusühingu kaudu, kellega Politsei- ja Piirivalveamet on sõlminud merepäästetöö korraldamiseks lepingu. Ühingud paiknevad hajali mererannikul ning mõned asuvad ka Peipsi järve ääres ning neid esindavad kaks esindusorganisatsiooni:

Merepäästesündmusele kaasab vabatahtlikud merepäästjad Politsei- ja Piirivalveameti Merevalvekeskus, mille rahvusvaheline nimetus on JRCC Tallinn (Joint Rescue Coordination Center) ja selliseid keskuseid on paljudes mereriikides.

Kui oled huvitatud saama vabatahtlikuks merepäästjaks ja soovid panustada Eesti mereturvalisusesse, siis võta ühendust Marge Kohtlaga (tel: 5386 9952; e-post: marge.kohtla@politsei.ee).

Kaks abipolitseinikku politseiautos

Viis vabatahtlikku merepäästjat mere taustal