Uudised
28.06.2017

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


27.06.2017   Politsei: pühad möödusid võrdlemisi rahulikult
Tänavused jaanipühad möödusid liikluses suuremate sekeldusteta. Küll aga tuli politseinikel lahendada konflikte, mis said alguse purjus inimestest.

27.06.2017   Liiklusinfo 26.06.2017

26.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 186 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks tapmine, üheksa avaliku korra rikkumist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 52 vargust, millest 9 pandi toime eluruumides ja 2 sõidukitest. 11 liiklusõnnetuses sai vigastada 11 ning hukkus üks inimene. Tabati 128 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 642 väärtegu. Piiril väljastati 14 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest. Tuvastati neli viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

26.06.2017   Liiklusinfo 25.06.2017

25.06.2017   Liiklusinfo 24.06.2017

24.06.2017   Liiklusinfo 23.06.2017

23.06.2017   Liiklusinfo 22.06.2017

22.06.2017   Europoli ja liikmesriikide ühine teavituskampaania tõstab fookusesse internetis alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuriteod
Euroopa politseiorganisatsiooni Europol küberkuritegevuse keskuse eestvedamisel algas sel nädalal kampaania „Ütle EI“, mis keskendub internetis alaealiste vastu toimepandud seksuaalkuritegudele. Kampaania raames valmisid mitmes liikmesriigi keeles ennetusvideod tõstmaks alaealiste teadlikkust internetis valitsevatest ohtudest.

22.06.2017   Liiklusinfo 21.06.2017

22.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas 41 teadet varavastastest kuritegudest, sh üks röövimine, 32 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 3) ja üks teade sõidukivargusest ja omavolilisest kasutamisest. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12. Väärtegusid registreeriti 263. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu ja üks Eestist väljasaadetud isik.

21.06.2017   Liiklusinfo 20.06.2017

21.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sh 1 röövimine ja 20 vargust (eluruumidest 5, ). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 12, narkojoobes sõidukijuhte üks. Väärtegusid registreeriti 242.Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigist väljasaadetud isikut ja üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

20.06.2017   Liiklusinfo 19.06.2017

20.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm teadet raskete tervisekahjustuste tekitamisest, varavastastest kuritegudest laekus teateid kokku 34, sh vargustest 19 (eluruumidest 4, sõidukitest 1), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest teatati ühel korral. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 18, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 233. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu.

19.06.2017   Liiklusinfo 18.06.2017

19.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 108 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rikkumist, kaks rasket tervisekahjustuse tekitamist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust ja 4 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. 14 liiklusõnnetuses sai vigastada 18 inimest. Tabati 51 alkoholi-ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 600 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kuus inimest. Tuvastati seitse viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

19.06.2017   PPA avas e-keskkonna Eesti kodanike korduvate ID-kaartide taotlemiseks
15. juuni hilisõhtul võttis Politsei- ja Piirivalveamet kasutusele uue e-keskkonna Eesti kodanike korduvate ID-kaartide taotlemiseks. Samuti saab uues keskkonnas taotleda ID-kaarti alaealisele lapsele, kellele ei ole varem dokumenti antud.

18.06.2017   Liiklusinfo 17.06.2017

17.06.2017   Liiklusinfo 16.06.2017

16.06.2017   Liiklusinfo 15.06.2017

16.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas 44 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Joobes juhi süül juhtus üks vigastatuga liiklusõnnetus. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 187 väärtegu. Riigist saadeti välja kaks inimest ning registreeriti kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

15.06.2017   Politsei otsib kelmuses kahtlustatava naise ohvreid
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo uurijad pidasid kinni naise, keda kahtlustatakse eakatelt raha välja petmises. Politseil on alust arvata, et ohvreid võib olla veel.

15.06.2017   Liiklusinfo 14.06.2017

15.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 24 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ning 1 teade sõidukivargusest ja omavolilisest kasutamisest. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 12 inimest. Tabati 6 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 180 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

15.06.2017   Balti politsei eriüksused harjutavad Kloogal kurjategijate kinnipidamist
Täna, 15. juunil harjutavad Eesti, Läti ja Leedu politsei kiirreageerijad ning eriüksuslased Kloogal ja Paide ümbruses relvastatud kurjategijate kinnipidamist.

14.06.2017   Mais päästeti merelt 30 hädasolijat
Maikuu jooksul laekus Politsei- ja Piirivalveameti merevalvekeskusele 19 teadet merel toimunud juhtumitest, milles sattus hätta 32 inimest. PPA merepäästeüksused, päästjad ja vabatahtlikud päästsid merelt 30 inimest, üks hätta sattunu pääses ise. Paraku toodi veest välja ka üks hukkunu.

14.06.2017   Liiklusinfo 13.06.2017

14.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 1 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 265 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 14 vargust (3 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 1 alkoholijoobes sõidukijuht. Registreeriti 265 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.06.2017   Karikate ja medalitega pärjatud politseikoer Urri läks pidulikult pensionile
Võrus tänati 13. juuni pärastlõunal teenekat koerajuhti ja teenistuskoer Urrit, kes on ligi kümneaastase töö käigus leidnud märkimisväärse koguse narkootilist ainet ning korjanud erinevatelt narko- ja kuulekusvõistlustelt rohkelt medaleid ja karikaid.

13.06.2017   Liiklusinfo 12.06.2017

13.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 5 avaliku korra rasket rikkumist ja 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 34 vargust (2 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 287 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu.

13.06.2017   Politsei hoiatab tundmatut päritolu alkoholi eest
Esmaspäeva hommikul suri Läänemaa haiglas 57-aastane mees, kes toimetati sinna eelmisel õhtul tugevas joobeseisundis. Esialgsetel andmetel on tegemist metanooli mürgistusjuhtumiga. Politsei tuvastab võimalikku salaalkoholi müügikohta ja hoiatab inimesi kahtlast päritolu vägijookide eest.

12.06.2017   Liiklusinfo 11.06.2017

12.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 tapmine, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 9 avaliku korra rasket rikkumist ja 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 38 vargust (5 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 24 inimest. Tabati 41 alkoholijoobes sõidukijuhti ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 416 väärtegu. Piirilt väljastati 17 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Registreeriti 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

11.06.2017   Liiklusinfo 10.06.2017

10.06.2017   Liiklusinfo 09.06.2017

09.06.2017   Liiklusinfo 08.06.2017

09.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 16 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 190. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 2 isikut. Registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületus.

08.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 18 varavastast kuritegu, sealhulgas, 14 vargust (eluruumidest 1, sõidukitest 1). Registreeriti 10 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 246. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja 3 isikut. Registreeriti üks ebaseaduslik riigipiiri ületus. Esitati 3 varjupaigataotlust.

08.06.2017   Liiklusinfo 07.06.2017

07.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 28 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 280. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Esitati 1 varjupaigataotlus.

07.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 28 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 280. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu. Esitati 1 varjupaigataotlus.

07.06.2017   Liiklusinfo 06.06.2017

06.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine, 25 vargust ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 21 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 346. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja üks isik. Esitati 2 varjupaigataotlust.

06.06.2017   Liiklusinfo 05.06.2017

06.06.2017   Politsei ja Harju maavalitsus annavad esimesele elamule „Turvalise hoone“ märgise
Turvalisus ja elukeskkond on tihedalt seotud ning kogukonna, omavalitsuse ja arendajate ühiste pingutustega saab muuta elukeskkonda turvalisemaks. Esimesena saab „Turvalise hoone“ märgise Nõmmel asuv endisesse Kivimäe sauna ehitatud elumaja.

05.06.2017   PPA harjutab piirikontrolli ajutist taaskehtestamist Eesti-Läti piiril
5.-6. juunil harjutab PPA Eesti-Läti sisepiiril piirkontrolli ajutist taaskehtestamist, et testida oma võimekust ja partneritega koos töötamist.

05.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 vägivalla juhtum võimuesindaja vastu, 9 avaliku korra rasket rikkumist, 45 varavastast kuritegu, 33 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 15 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 70 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 588. Piirilt väljastati 10 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja seitse isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati üks.

05.06.2017   Liiklusinfo 04.06.2017

05.06.2017   Politsei hoiatab valeraha eest
Suveperioodil hoogustub sularahaga kauplemine laatadel ning väliüritustel, mis loob kurjategijatele võimaluse valeraha levitamiseks. Viimase kuu jooksul on Tallinnas ja Harjumaal registreeritud juba üle 60 valeraha kasutamise juhtumi, mida on poole rohkem kui mullu samal ajal.

04.06.2017   Liiklusinfo 03.06.2017

03.06.2017   Liiklusinfo 02.06.2017

02.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas avaliku korra raske rikkumine, 18 varavastast kuritegu, sealhulgas 13 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada kaks inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 137 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Viisaeeskirja rikkumisi oli üks ning avastati üks salakaubavedamise juhtum. Dokumendikohustust rikuti korra.

02.06.2017   Liiklusinfo 01.06.2017

01.06.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 51 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist). Kahes liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 209 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 12 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja kolm inimest ning registreeriti neli viisaeeskirja rikkumist. Dokumendikohustuse rikkumisi oli kaks.

01.06.2017   Liiklusinfo 31.05.2017

31.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Viies liiklusõnnetuses sai vigastada kuus inimest. Tabati 14 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 301 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning avastati üks salakaubavedamise juhtum.

31.05.2017   Liiklusinfo 30.05.2017

30.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuse tekitamine, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Viies liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati 18 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 354 väärtegu. Piiril registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

30.05.2017   Liiklusinfo 29.05.2017

29.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetuse jooksu registreeriti Politsei-ja Piirivalveametis 152 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas: avaliku korra rasketest rikkumistest 8, varavastastest kuritegudest kokku 58, sh vargustest 40 (eluruumidest 7, sõidukitest 2), sõidukivargustest ja omavolilistest kasutamistest 1. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 20 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 57, narkootikumide omamisi või tarbimisi 7. Väärtegusid registreeriti 403. Registreeriti 15 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja kolm isikut, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi avastati üks ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi kaks.

29.05.2017   Liiklusinfo 28.05.2017

28.05.2017   Liiklusinfo 27.05.2017

27.05.2017   Liiklusinfo 26.05.2017

26.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (3 eluruumidest). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 10 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 209. Registreeriti 4 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest, avastati 1 ebaseaduslik piiriületus ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Esitati 2 varjupaigataotlust.

26.05.2017   Liiklusinfo 25.05.2017

25.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (1 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 212. Registreeriti 3 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 salakaubajuhtum.

25.05.2017   Liiklusinfo 24.05.2017

24.05.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 1 röövimine, 54 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (4 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 4 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 308. Registreeriti 3 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, 1 Eestist väljasaadetud isik, 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

24.05.2017   Liiklusinfo 23.05.2017

22.05.2017   Politsei kohtub Tallinna kesklinnas kolme päeva jooksul korteriühistute ja ettevõtete esindajatega
Alates tänasest alustab politsei Tallinna kesklinna piirkonnas tegevust kohtumaks korteriühistute ja ettevõtete esindajatega, et selgitada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud piiranguid ja laiemalt politsei tegevusi piirkonnas eesistumisperioodil.

21.09.2016   Eriüksused harjutavad massikakluse lahendamist
Täna harjutavad Eesti ja Soome politseiüksused Tallinna-Helsingi liinilaeval puhkenud massikakluse lahendamist. Legendi järgi on laeval tekkinud konflikt kahe seltskonna vahel, mis kiiresti eskaleerub ning kasvab üle massikakluseks, seades ohtu ka kõrvaliste inimeste elu ja tervise.