Uudised
30.09.2016

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


28.09.2016   Uuendustööde ajal ei saa aktiveerida ega tühistada mobiil-ID-d
Ajavahemikul 30.09.2016 kell 15.30 kuni 03.10.2016 kell 10.00 toimuvad mobiil-ID taotluskeskkonna uuendustööd ning sellel ajal ei saa aktiveerida ega tühistada mobiil-ID-d. Uuendustööde ajal saab mobiil-ID kasutamist peatada mobiilsideoperaator või Sertifitseerimiskeskus (tel. 1777).

28.09.2016   Kagu-Eestis harjutatakse piirivahejuhtumi lahendamist
Täna, 28. septembril viib politsei Kagu-Eestis läbi õppuse, mille käigus harjutavad Lõuna prefektuuri üksused ebaseaduslike piiriületajate avastamist.

21.09.2016   Täna töötavad liikluspolitseinikud üle Euroopa kõikide liiklejate tervena koju jõudmise nimel
Euroopa liikluspolitseinikke ühendav võrgustik TISPOL viib täna läbi ühise hoogtegevuse liikluse rahustamiseks ja kutsub inimesi hoolivalt liiklema.

21.09.2016   Eriüksused harjutavad massikakluse lahendamist
Täna harjutavad Eesti ja Soome politseiüksused Tallinna-Helsingi liinilaeval puhkenud massikakluse lahendamist. Legendi järgi on laeval tekkinud konflikt kahe seltskonna vahel, mis kiiresti eskaleerub ning kasvab üle massikakluseks, seades ohtu ka kõrvaliste inimeste elu ja tervise.

20.09.2016   Piirivalvurid aitasid sohu kukkunud meest
Eile õhtul otsisid piirivalvurid Võrumaal hooldekodust lahkunud 69-aastast meest, kes leiti mõned tunnid hiljem lähedalasuvast soost.

16.09.2016   Tähelepanelik mees aitas tabada varastatud auto
Politsei tänab tähelepanelikku inimest, kelle vihje kahtlustäratanud sõiduki kohta viis varastatud auto tabamiseni.

15.09.2016   Liiklusinfo 14.09.2016

15.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 301 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning avastati kolm salakaubavedamise juhtumit ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

14.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 30 vargust (kolm eluruumidest ja viis sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kuus vigastada inimest. Tabati 18 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 406 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist.

14.09.2016   Liiklusinfo 13.09.2016

13.09.2016   Liiklusinfo 12.09.2016

13.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 40 varavastast kuritegu, nende seas 31 vargust (eluruumidest 3, sõidukitest 2) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 13 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 333 väärtegu. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

13.09.2016   Riigiportaal teavitab vajadusest uuendada ID-kaarti
Sellest nädalast annab eesti.ee keskkond ID-kaardiga sisse logimisel märku, kui mõne kasutajale väljastatud dokumendi sertifikaadid vajavad uuendamist.

12.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 139 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rasket rikkumist, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 37 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja viis sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 22 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ja vigastada 28 inimest. Tabati 47 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 553 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti 11 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 18 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning neli riigipiiri ebaseaduslikku ületust. Piirirežiimi rikuti neljal korral.

12.09.2016   Riigiprokuratuur esitas PERH-i juhtidele süüdistuse
Riigiprokuratuur saatis kohtusse kriminaalasja, milles süüdistab endist SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) juhti, haigla toitlustusjuhti ja IT-juhti kuritegude toimepanemises. Lisaks nendele said süüdistuse toitlustusteenuse pakkujast osaühing juriidilise isikuna ja selle äriettevõtte tegevjuht.

12.09.2016   Liiklusinfo 11.09.2016

11.09.2016   Liiklusinfo 10.09.2016

10.09.2016   Liiklusinfo 09.09.2016

09.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 19 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada kolm inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 200 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

09.09.2016   Liiklusinfo 08.09.2016

08.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, üks röövimine ning 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (neli eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 266 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

08.09.2016   Liiklusinfo 07.09.2016

08.09.2016   Tallinna lahel harjutatakse merepäästeõnnetuste lahendamist
Täna algab Tallinna lahel rahvusvaheline merepäästeõppus Wind Arrow 2016, mille käigus harjutatakse paljude kannatanute päästmist reisilaevalt ning päästetööde tegemist merel. Õppusele on kaasatud ka Soome piirivalvelaev ja -kopter, spetsiaalsed tulekustutusrühmad ning Rootsi merevalvekeskus.

08.09.2016   Vabatahtlike otsingukoer leidis Läänemaal metsa eksinud 66-aastase naise
Õhtul mobiiltelefonita metsa läinud eakas naine seikles enne leidmist 16 tundi metsas.

07.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 35 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 285 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

07.09.2016   Liiklusinfo 06.09.2016

06.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 28 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 20 vargust (kaks eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 80 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 390 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning kolm viisaeeskirja rikkumist. Avastati üks salakaubavedamise juhtum.

06.09.2016   Liiklusinfo 05.09.2016

05.09.2016   Piirivalvepatrull sundis põgeneva suitsuvedajate auto peatuma
Peatumismärguannet eiranud ning suurel kiirusel Värskast Räpina suunas kihutanud salakaubavedajate auto otsustati suurema ohu ennetamiseks jõuga teeserva suruda ning peatuma sundida.

05.09.2016   Politsei jätkab läbirääkimisi uue ID-kaardi lepingu sõlmimiseks
Politsei- ja Piirivalveamet jätkab läbirääkimisi, et leida lepingupartner ID-kaartide tootmiseks aastatel 2019-2023. Leping sõlmitakse tervikteenuse pakkujaga, kes toodab ID-kaardi plangid, isikustab need enne väljastamist ja vastutab kaardi toimimise eest.

05.09.2016   Liiklusinfo 04.09.2016

05.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 144 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üheksa avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 24 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 421 väärtegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.

05.09.2016   Politsei aitas sotsiaalmeedia vahendusel üle 200 leiu omanikule tagasi
Augusti alguses Pärnus toimunud Weekend Baltic muusikafestivali ajal kaotatud ja leitud esemete tagastamiseks korraldas politsei sotsiaalmeedias ürituse, millega õnnestus omanikele tagastada üle poolte politseisse toodud leidudest.

04.09.2016   Liiklusinfo 03.09.2016

02.09.2016   Liiklusinfo 02.09.2016

02.09.2016   Liiklusinfo 01.09.2016

02.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 55 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 30 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 311 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

01.09.2016   Politseinikud koos vabatahtlikega aitavad lapsed turvaliselt kooli
Laste ohutu koolitee tagamiseks on politseinikud koos vabatahtlikega septembri esimesel nädalal suurendatud jõududega liiklust rahustamas.

01.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai seitse vigastada inimest. Tabati viis alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 279 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamise juhtum ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

01.09.2016   Politseinikud koos vabatahtlikega aitavad lapsed turvaliselt kooli
Laste ohutu koolitee tagamiseks on politseinikud koos vabatahtlikega septembri esimesel nädalal suurendatud jõududega liiklust rahustamas.

01.09.2016   Järvamaal põhjustas joobes alaealine liiklusõnnetuse
Täna pidas politsei ühes Järvamaa koolis kinni nooruki, kes põhjustas alkoholijoobes liiklusõnnetuse. Noormehe kodus selgus, et pere teised lapsed kooli sõidutanud ema oli samuti alkoholi tarvitanuna autoroolis.

31.08.2016   Liiklusinfo 30.08.2016

27.07.2016   Balti riigid saavad nüüd omavahel kiiremini piiriinfot jagada
Lõpusirgele on jõudmas 2014. aastal alustatud Eesti, Läti ja Leedu ühisprojekt, mille abil soetatud tehnika muutis hõlpsamaks liikmesriikide piirivalvurite omavahelise infovahetuse.

21.06.2016   Politsei tänab Raadio Kukut kampaania Selge Grupijuht eestvedamise eest
Kuku Raadio pika ajalooga kampaania „Selge Grupijuht“ toimub tänavu 20. korda. Pikkade pühade ajal on eeskujuks Põhja prefekt Kristian Jaani ja PPA peadirektori asetäitja Tauno Tuisk.

26.10.2015   PPA avab uue teeninduse Tammsaare ärimajas
2. novembrist avab Tallinnas Tammsaare tee 47 asuva ärikeskuse I korrusel uksed Politsei- ja piirivalveameti uus teenindus, mis moodustub Vilmsi ja Sõle tänava teenindusest.

20.05.2014   Eesti, Läti ja Leedu soetavad ühisprojektiga välispiiri valvamiseks uut tehnikat
1.juunist alustavad Eesti, Läti ja Leedu ühisprojektiga, mis muudab paremaks liikmesriikide piirivalvurite vahelist koostööd reaalajas ja teabevahetust ebaseadusliku rände teemal.