Uudised
12.02.2016

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


09.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus, kaks avaliku korra rasket rikkumist, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 23 vargust (üks eluruumist ja kaks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 19 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 306 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine.

09.02.2016   Homsest läheb suur osa Peipsi järve jääst kalastajatele lukku
Alates homsest, 10. veebruarist on Lõuna prefektuuri vastutusalas keelatud minna Peipsi järve jääle. Samuti läheb järv osaliselt lukku Ida prefektuuri vastutusalas.

09.02.2016   Nutikalt internetis - kaitse ennast ja oma sõpra
Täna toimub Tallinnas kooliõpilastele ja õpetajatele suunatud konverents, kus käsitletakse noorte internetikasutamise ja internetis käitumisega seotud teemasid. Räägitakse noorte teadlikkuse kasvatamiseks sellest, millised ohud internetis valitsevad, millised on trendid, kuidas ära tunda probleeme ning kuidas nendele reageerima peaks. Arutletav teemadering on lai, alustades vägivallast internetis, andmete õngitsemisest ja väljapressimisest kuni seksuaalsuseni internetis.

09.02.2016   Eesti vetes uppus inimtühi Vene puksiirlaev
Laupäeva, 6. veebruari õhtul kell 19.38 võttis Tallinna merevalvekeskus vastu häire automaatselt avariipoilt ning mõni aeg hiljem ka Venemaa puksiirilt „Zubr“, mille meeskonna sõnul kaotasid nad Eesti territoriaalvetes nende slepis olnud inimtühja ja lastita puksiirlaeva „Vega“.

08.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 178 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 69 varavastast kuritegu, sealhulgas 53 vargust (eluruumidest seitse ja sõidukitest kolm) ning viis sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus kaks ja sai vigastada 25 inimest. Tabati 99 alkoholi- ja viis narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 493 väärtegusid. Möödunud nädala jooksul registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaheksa sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja kaks inimest ning avastati kaks Schengeni viisaeeskirjade rikkumist.

08.02.2016   Tudulinna vallas hukkus raskes liiklusõnnetuses bussijuht
Täna, kella ühe paiku öösel sai politsei teate, et Ida-Virumaal Jõhvi-Tartu maantee 52. kilomeetril toimus reisibussi ja veoauto kokkupõrge. Bussijuht hukkus sündmuskohal, haiglasse viidi 13 inimest.

08.02.2016   Vahetus Eesti meeskond piirivalve ühisoperatsioonil Kreekas
Sel nädalal naases Kreekast rahvusvaheliselt piirivalveoperatsioonilt neli Politsei- ja Piirivalveameti töötajat ning veebruari alguses suundus Kreekasse uus seitsmeliikmeline Eesti ametnike rühm.

05.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 75 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus, 40 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 19 vargust (neli eluruumidest ja neli sõidukites) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai viga üks inimene. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 362 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning avastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

05.02.2016   Tänasest on keelatud väljumine Lämmi- ja Pihkva järve jääle
Seoses halvenenud jääoludega keelab Lõuna prefektuur Lämmi- ja Pihkva järve jääle väljumise jalgsi ja mootorsõidukitega.

04.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 77 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 23 vargust (viis eluruumides ja neli sõidukitest), kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kaks inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati neli alkoholi- ja kaks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 337. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

04.02.2016   Politsei hoiatab arvutiparandajast kelmi eest
Viimastel päevadel on politsei saanud mitu teadet juhtumitest, kus end arvutiparandajana tutvustanud mees on eakatelt tartlastelt raha välja petnud.

03.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 34 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 3). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 325 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

02.02.2016   Liiklusinfo 01.02.2016

02.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 32 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada kaks inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 329 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja kaks inimest. Registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust (kinni peeti üks inimene). Avastati üks salakaubavedamise juhtum.

02.02.2016   Huvi abipolitseiniku töö vastu on märkimisväärselt kasvanud
Möödunud aasta lõpus oli Politsei- ja Piirivalveameti ridades lisaks koosseisulistele politseinikele ka tuhat abipolitseinikku. Abipolitseinike arv kasvas aastaga kümnendiku võrra.

02.02.2016   Varjupaigataotlejate majutuskeskusesse omavoliliselt sisenenud meeste suhtes alustati kriminaalmenetlust
Reedel, 29. jaanuaril õhtupoolikul sõitsid varjupaigataotlejate majutuskeskuse juurde autoga viis meesterahvast, kellest kolm sisenesid omavoliliselt ühe varjupaigataotleja eluruumi ning ei allunud keskuse juhataja korraldusele lahkuda. Politsei alustas korda rikkunud meeste suhtes kriminaalmenetluse.

01.02.2016   Liiklusinfo 31.01.2016

01.02.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 175 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raskete tervisekahjustus, kolm avaliku korra rasket rikkumist, 81 varavastast kuritegu, sealhulgas kolm röövimist, 66 vargust (11 eluruumidest ja kümme sõidukitest) ja kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hullus üks ja sai vigastada 27 inimest. Tabati 58 alkoholi- ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 693 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 2. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Registreeriti kas riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja peeti kinni neli inimest. Eestist saadeti välja üks inimene.

31.01.2016   Liiklusinfo 30.01.2016

30.01.2016   Liiklusinfo 29.01.2016

29.01.2016   Liiklusinfo 28.01.2016

29.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, seal hulgas kaks röövimist, 27 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti üks inimvigastusega liiklusõnnetus, mille sai üks inimene vigastada. Tabati neli alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 216 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

29.01.2016   Politsei pidas kinni mehe, keda on alust kahtlustada tänaval koolilaste ahistamises
Põhja prefektuuri politseinikud pidasid täna hommikul Tallinnas Juhkentali tänaval kinni Lõuna-Ameerika päritolu meesterahva, kes esialgse info kohaselt püüdis tänaval liikunud koolilapsi läbi riiete puudutada.

28.01.2016   Liiklusinfo 27.01.2016

28.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 30 vargust (kuus eluruumidest ja neli sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kolm inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 269. Eestist saadeti välja kaks inimest.

27.01.2016   Liiklusinfo 26.01.2016

27.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 90 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 28 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastusega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati viis alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 276 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja neli inimest. Registreeriti viis Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

27.01.2016   Saarde vallas toimunud liiklusõnnetustes sai kannatada üle kümne sõiduki
Libedusest tingituna toimus Pärnumaal Saarde vallas kahes kohas ridamisi kokkupõrkeid, milles esialgsetel andmetel keegi tõsisemalt viga ei saanud.

26.01.2016   Liiklusinfo 25.01.2016

26.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 40 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine, 31 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 15 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 292. Möödunud nädala jooksul registreeriti kaks euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ja registreeriti üks ebaseaduslik piiriületus.

26.01.2016   Politsei kontrollis Eesti-Läti piiril sõidukeid ja reisijaid
Eile viisid politsei ning Maksu- ja Tolliameti ametnikud Eesti-Läti piiril läbi ühisoperatsiooni, mille käigus suleti piiril kokku 16 sulgemispunkti ja kontrolliti liikuvpatrullidega kõrvalteid.

25.01.2016   Liiklusinfo 24.01.2016

25.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 148 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 59 varavastast kuritegu, seal hulgas 48 vargust (kümme eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati 69 alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 593. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

24.01.2016   Liiklusinfo 23.01.2016

23.01.2016   Liiklusinfo 22.01.2016

23.01.2016   Riho Tänak: turvavarustuse kasutamine oleks päästnud mitme liikluses hukkunud inimese elu
Möödunud aastal sai liiklusõnnetustes viga 1356 inimest. Liiklusõnnetuse tagajärjel hukkus 67, sealhulgas turvavööd või helkurit ei kasutanud ligi pooled hukkunutest.

22.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, seal hulgas 33 vargust (kuus eluruumidest ja kolm sõidukitest), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes juhti. Väärtegusid registreeriti 209. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Eestist saadeti välja kaks inimest.

22.01.2016   Liiklusinfo 21.01.2016

22.01.2016   Alarmsõidukoolitaja soovitab: kuidas talvise libedusega teel püsida?
Talvine libedus paneb juhid proovile, vigu ei andesta, ja õnnetuse korral lööb valusalt rahakoti pihta, kui asi ei lõpe veelgi halvemini.

22.01.2016   PPA Tammsaare teeninduse avamine suurendas külastajate rahulolu
Eelmisel aastal külastas Politsei- ja Piirivalveameti teenindusi üle Eesti 861 478 inimest. 2015. aasta suuremad muudatused puudutasid teeninduste töö ümberkorraldamist. Tallinnas avati kahe väiksema,Sõle tänava ja Vilmsi tänava teeninduste asemel uus ja kaasaaegne teenindus Tammsaare teel.

21.01.2016   Liiklusinfo 20.01.2016

21.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 64 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 26 varavastast kuritegu, seal hulgas 21 vargust (kaks eluruumidest ja sõidukitest). Tabati kaheksa alkoholi- ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 301. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu, avastati kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja kaks inimest.

20.01.2016   Liiklusinfo 19.01.2016

19.01.2016   Liiklusinfo 18.01.2016

19.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 34 varavastast kuritegu, seal hulgas 21 vargust (viis eluruumidest, kaks sõidukitest), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 14 alkoholijoobes juhti ning registreeriti 379 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks piirirežiimi rikkumine.

18.01.2016   Liiklusinfo 17.01.2016

18.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 57 varavastast kuritegu, seal hulgas kaks röövimist, 40 vargust (kaheksa eluruumidest ja viis sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 14 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Tabati 47 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 506 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 20 sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, üks salakaubavedamise juhtum ja üks piirirežiimi rikkumine. Eestist saadeti välja üks inimene.

18.01.2016   Politsei aitas Pärnumaal kalureid tagasi kaldale
Halvad ilmastikuolud ja mootorsaani rike takistasid eile kolmel Pärnu lahel kalastanul kaldale naasmist.

17.01.2016   Liiklusinfo 16.01.2016

16.01.2016   Liiklusinfo 15.01.2016

15.01.2016   Liiklusinfo 14.01.2016

15.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 39 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine ja 27 vargust (viis eluruumidest ja viis sõidukitest). Sõiduki vargusi ja omavolilisi kasutamisi oli üks. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Joobes juhi süül toimus üks inimvigastustega liiklusõnnetus. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati seitse. Väärtegusid registreeriti 261. Eestist saadeti välja üks inimene.

14.01.2016   Liiklusinfo 13.01.2016

14.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 44 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine ja 33 vargust. Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai viga kaheksa inimest. Tabati 11 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 170 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Välja saadeti üks inimene.

13.01.2016   Liiklusinfo 12.01.2016

13.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 25 varavastast kuritegu, seal hulgas 21 vargust (kolm eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kaheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati neli alkoholijoobes juhti ja registreeriti 259 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumisi ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

13.01.2016   Siseminister ja PPA peadirektor võtsid kokku lõppenud aasta siseturvalisuses
Siseminister Hanno Pevkur ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher võtsid lõppenud aasta kokku ühisel pressikonverentsil. Positiivsena toodi välja vähenenud liiklussurmad ja aktiivsete vabatahtlike hulga suurenemine. Samas tõid Euroopa rändekriis ja selle mõjud uusi väljakutseid ka Eesti politsei töösse.

12.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 36 varavastast kuritegu, seal hulgas üks röövimine ja 31 vargust (seitse eluruumidest ja neli sõidukitest). Väärtegusid registreeriti 310. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

11.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
8. jaanuarist kuni 10. jaanuarini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 156 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus, neli avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, seal hulgas kolm röövimist ja 46 vargust (12 eluruumidest ja 7 sõidukitest). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli kaks. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada seitse inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 24, narkojoobes sõidukijuhte kümme. Möödunud nädalal registreeriti kolm euro võltsimisega seotud kuritegu. Kokku registreeriti 461 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja välja saadeti kaks inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli kaks ja piirirežiimi rikkumisi üks.

08.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, seal hulgas 24 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati seitse alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 236 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu, üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ja kaks salakaubavedamise juhtumit.

07.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustus, üks avaliku korra raske rikkumine, 50 varavastast kuritegu, seal hulgas kolm röövimist ja 19 vargust (seitse eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Toimus üks inimvigastustega liiklusõnnetus joobes juhi süül. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati neli. Väärtegusid registreeriti 228. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja saadeti välja neli inimest.

06.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 62 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 26 varavastast kuritegu, sh üks röövimine ja 18 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati üheksa joobes juhti. Väärtegusid registreeriti 250. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ja saadeti välja üks inimene.

05.01.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas kaks avaliku korra rasket rikkumist ja 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (üks eluruumidest ja viis sõidukitest). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli üks. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada üheksa inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 20. Väärtegusid registreeriti 283. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu.

26.10.2015   PPA avab uue teeninduse Tammsaare ärimajas
2. novembrist avab Tallinnas Tammsaare tee 47 asuva ärikeskuse I korrusel uksed Politsei- ja piirivalveameti uus teenindus, mis moodustub Vilmsi ja Sõle tänava teenindusest.