Uudised
26.11.2015

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


24.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 50 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 34 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 1) ning sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi 4. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15. Väärtegusid registreeriti 308. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu.

23.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 179 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 91 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 2 ja vargusi 74 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 12). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 11 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 53, narkojoobes sõidukijuhte 8. Väärtegusid registreeriti 489. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 7. Piiril väljastati 9 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 inimene. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (mille käigus peeti kinni 1 inimene) ja 1 piirirežiimi rikkumine.

20.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 45 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 2 ja vargusi 27 (eluruumidest 2 ja sõidukitest 1). Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 6, narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 304. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld.

19.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 18 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 8, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 456. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi registreeriti 1, nagu ka salakaubavedamise juhtumeid ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi.

18.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 34 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 18 (eluruumidest 3 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Väärtegusid registreeriti 335. Eestist saadeti välja 4 inimest, registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

17.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ning 37 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 29 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 1. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10 ja narkojoobes sõidukijuhte 4. Väärtegusid registreeriti 327. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 1 salakaubavedamise juhtum.

16.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 153 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 56 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 4, vargusi 44 ning sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi 2. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 56, narkojoobes juhte 6. Väärtegusid registreeriti 542. Möödunud nädala jooksul registreeriti 1 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi oli 1, salakaubavedamise juhtumeid 3 ja piirirežiimi rikkumisi 3.

16.11.2015   Liiklusinfo 15.11.2015

15.11.2015   Liiklusinfo 14.11.2015

14.11.2015   Liiklusinfo 13.11.2015

13.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 65 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 20. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 292. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest ning registreeriti 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 2 inimest.

13.11.2015   Liiklusinfo 12.11.2015

12.11.2015   Liiklusinfo 11.11.2015

12.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 61 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 42 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 18 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 422. Eestist saadeti välja 2 inimest.

11.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 1 avaliku korra raske rikkumine ning 34 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 27 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 26 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 183. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 2 inimest.

11.11.2015   Liiklusinfo 10.11.2015

10.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (2 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 3 inimest. Tabati 46 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 353. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine. Varjupaigataotlusi esitati 1.

10.11.2015   Liiklusinfo 09.11.2015

09.11.2015   Liiklusrikkuja pandi kuuks ajaks aresti
Täna määras kohus 30-päevase aresti mehele, kelle korrakaitsjad olid päev varem tabanud autoroolist alkoholi tarvitanuna ja juhtimisõiguseta.

09.11.2015   PPA saab uue multifunktsionaalse laeva
Siseministeerium kuulutab lähiajal välja riigihanke, millega soetatakse kaasaegse ja mitmekülgse tehnikaga varustatud laev. Hangitav multifunktsionaalne laev parandab oluliselt Politsei- ja Piirivalveameti seirevõimet, reostustõrje võimekust, reageerimiskiirust ja ka reageerimisulatust.

09.11.2015   Liiklusinfo 08.11.2015

09.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 185 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 67 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 3 ja vargusi 53 (eluruumidest 11 ja sõidukitest 6). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1 ning registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 66 ja narkojoobes sõidukijuhte 5. Väärtegusid registreeriti 454. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 2 inimest. Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 2, lisaks registreeriti 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist, mille käigus peeti kinni 2 inimest.

08.11.2015   Liiklusinfo 07.11.2015

07.11.2015   Liiklusinfo 06.11.2015

06.11.2015   Liiklusinfo 05.11.2015

06.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 92 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 44 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 2 ning vargusi 33 (eluruumidest 7 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 10 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 230. Piiril registreeriti 4 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 2 inimest, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 3 ja riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi 2, mille käigus peeti ka üks inimene kinni.

06.11.2015   Politsei- ja Piirivalveamet tunnustab aastapäevaaktusel tublimad töötajaid
Täna, 6. novembril toimub politsei ja piirivalve aastapäevale pühendatud pidulik kontsertaktus, kus antakse politsei teeneristid ja medalid PPA töötajatele ja koostööpartneritele.

05.11.2015   Liiklusinfo 04.11.2015

05.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 52 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 36 vargust (9 eluruumidest, 2 sõidukitest) ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 269. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu ja registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

04.11.2015   PPA saadab täna Sloveeniasse politseiüksuse ESTPOL1
Täna hommikul suundub Sloveeniasse Eesti politsei missiooniüksus ESTPOL1, kuhu kuulub 25 politseiametnikku. Eesti abistab Sloveeniat avaliku korra tagamisel Sloveenia-Horvaatia piiri äärsetes regioonides, kuhu saabub iga päev tuhandeid põgenikke.

04.11.2015   Liiklusinfo 03.11.2015

04.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 47 varavastast kuritegu, millest 31 olid vargused (eluruumidest 5 ja sõidukitest 5). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 13. Väärtegusid registreeriti 383. Piiril väljastati 6 sisenemiskeeldu.

03.11.2015   Sel nädalal algab Tallinnas bussisõidu ohutuskampaania „Hoia ennast! Hoia kinni!“
Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskus algatas koostöös Tallinna Linnatranspordiga Aktsiaseltsiga kampaania „Hoia ennast! Hoia kinni!“, et juhtida tähelepanu ühissõidukis sõitvate reisijate ohutusele.

03.11.2015   Liiklusinfo 02.11.2015

03.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 89 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 45 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 31 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 1). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 3. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles hukkus 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 11. Väärtegusid registreeriti 349. Registreeriti 1 ebaseaduslik piiriületus.

02.11.2015   Rände sideohvitser suundus Itaaliasse
Täna, 2. novembril suundus Itaaliasse rände sideohvitser, senine keskkriminaalpolitsei uurija Priit Põdra. Sideohvitseri peamiseks ülesandeks on korraldada infovahetust rahvusvahelist kaitset vajavate inimeste Itaaliast Eestisse toomise protsessis ja luua sidemed sellesse kaasatud rahvusvaheliste ametkondadega.

02.11.2015   Liiklusinfo 01.11.2015

02.11.2015   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 178 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 85 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 4 ja vargusi 59 (eluruumidest 9 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2. Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 58 ja narkojoobes sõidukijuhte 2. Väärtegusid registreeriti 540. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 7 inimest, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi oli 2, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi 6 ja salakaubavedamise juhtumeid 1.

01.11.2015   Liiklusinfo 31.10.2015

31.10.2015   Liiklusinfo 30.10.2015

30.10.2015   Liiklusinfo 29.10.2015

30.10.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 112 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 58 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ja vargusi 46 (eluruumidest 7 ja sõidukitest 2). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 7, narkojoobes sõidukijuhte 4. Väärtegusid registreeriti 311. Möödunud nädala jooksul registreeriti euro võltsimisega seotud kuritegusid 6. Piiril väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 inimene ja Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 1. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi ja salakauba vedamise juhtumeid registreeriti 1 ning varjupaigataotlusi esitati 2.

30.10.2015   Täna algab Ida prefektuuri ja Kaitseliidu mitmepäevane õppus
30. oktoobril algab Ida prefektuuri ja Kaitseliidu ühisõppus, mille jooksul harjutavad kaitseliitlased ja korrakaitsjad koostööd objektikaitsel ning erinevate sündmuste lahendamisel.

29.10.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 38 vargust (eluruumidest 4 ja sõidukitest 4). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 2 ning registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 15. Väärtegusid registreeriti 357. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 inimene ja Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 1. Varjupaigataotlusi esitati samuti 1.

29.10.2015   Liiklusinfo 28.10.2015

28.10.2015   Politsei avastas ulatusliku skeemi, millega hangiti ebaseaduslikult riiklikke dokumente
Politsei pidas eile kinni 12 inimest, keda kahtlustatakse ebaseaduslikul teel riiklike dokumentide saamiseks eelduste loomises. Neist 11 on esitatud kahtlustus kuritegelikku rühmitusse kuulumises.

28.10.2015   PPA tänab tubli töö eest Võru politseikoera Erost
Täna toimub Tartus südamlik tseremoonia, kus tänusõnadega saadetakse väljateenitud puhkusele 12-aastase staažiga politseikoer Eros. Lõuna prefekt Tarmo Kohv annab koerajuht Elar Sarikule üle meene ja kingitused.

28.10.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 111 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 56 varavastast kuritegu, millest röövimisi oli 1 ning vargusi 38 (eluruumidest 5 ja sõidukitest 3). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 18, narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 351. Piiril väljastati 2 sisenemiskeeldu.

28.10.2015   Liiklusinfo 27.10.2015

27.10.2015   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 104 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 62 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 45 (eluruumidest 4 ja sõidukitest 6). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 4. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 45 ning väärtegusid registreeriti 350. Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld ja registreeriti 1 ebaseaduslik piiriületus, mille käigus peeti kinni 1 inimene.

27.10.2015   Liiklusinfo 26.10.2015

26.10.2015   Politseis registreeritud sündmused
23. kuni 25. oktoobrini registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 181 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raskete tervisekahjustuste tekitamine, 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 79 varavastast kuritegu, millest vargusi oli 70 (eluruumidest 11 ja sõidukitest 6). Sõidukivargusi ja omavolilisi kasutamisi oli 1. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 64 ja narkojoobes sõidukijuhte 1. Väärtegusid registreeriti 501. Piiril väljastati 7 sisenemiskeeldu, Schengeni viisaeeskirja rikkumisi registreeriti 3, riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi oli 5 ning piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli 3. Varjupaigataotlusi esitati 2.