Uudised
19.08.2017

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


18.08.2017   Liiklusinfo 17.08.2017

18.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist), üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 10 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 257. Registreeriti neli piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks Eestist väljasaadetud isikut ja kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

17.08.2017   Liiklusinfo 16.08.2017

16.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 27 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 19 vargust ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati 13 alkoholijoobes sõidukijuhti ja kaks narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 418. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, esitati üks varjupaigataotlus.

16.08.2017   Liiklusinfo 15.08.2017

15.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeval 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli kaks avaliku korra rasket rikkumist, 37 varavastast kuritegu, mille hulgas oli üks röövimine ja 30 vargust. Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 32 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 290. Registreeriti kolm piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kolm Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks Eestist väljasaadetud isik, esitati kaks varjupaigataotlust.

15.08.2017   Liiklusinfo 14.08.2017

14.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud nädalavahetusel 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli seitse avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, mille hulgas oli üks röövimine ja 35 vargust (neli eluruumidest, kaks sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 19 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 25 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus kaks. Tabati 55 alkoholijoobes sõidukijuhti ja üks narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 512. Möödunud nädala jooksul registreeriti viis euro võltsimisega seotud kuritegu. Registreeriti 19 piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks Schengeni viisaeeskirja rikkumist, üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja üheksa Eestist väljasaadetud isikut.

14.08.2017   Liiklusinfo 13.08.2017

13.08.2017   Liiklusinfo 12.08.2017

12.08.2017   Liiklusinfo 11.08.2017

11.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine. Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 63 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust ja 1 sõidukivargust ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 232 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld, registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja kaks inimest.

11.08.2017   Liiklusinfo 10.08.2017

10.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 18 vargust ja 2 sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 7 inimest. Tabati viis alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

10.08.2017   Liiklusinfo 09.08.2017

09.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 74 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust. Registreeriti 6 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Joobes juhtide süül toimus möödunud ööpäeva jooksul kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 8 alkoholijoobes ja üks narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 320 väärtegu. Eestist saadeti välja üks inimene, registreeriti üks sisenemiskeeld ning üks piirirežiimi rikkumine.

09.08.2017   Liiklusinfo 08.08.2017

08.08.2017   Liiklusinfo 07.08.2017

08.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 58 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist, 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (neli eluruumidest, kaks sõidukitest), 1 sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti 7 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Tabati 28 alkoholijoobes ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 280 väärtegu. Piiril registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning riigist saadeti välja üks inimene.

07.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rasket rikkumist, 2 röövimist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 38 vargust (kolm eluruumidest, viis sõidukitest), neli sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 17 inimest. Joobes juhi süül juhtus kaks inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 53 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 402 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

07.08.2017   PPA osaleb koos Soome ja Vene Föderatsiooni piirivalvega merepäästeõppusel
Homme, 8. augustil osalevad Politsei- ja Piirivalveameti laevastiku lipulaev „Kindral Kurvits“ ja PPA lennusalga kopter Soome lahel traditsioonilisel merepäästeõppusel koos Soome ja Vene Föderatsiooni piirivalvega.

07.08.2017   Liiklusinfo 06.08.2017

06.08.2017   Nädalalõpp Pärnus oli politseile töine, kuid möödus tõsisemate vahejuhtumiteta
Neljapäeval Pärnus alanud muusikafestival Weekend Baltic pea kahekordistas kolmeks päevaks linna elanikkonda, kuid vaatamata suurele rahvahulgale möödus nädalavahetus tõsisemate vahejuhtumiteta. Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri tänab kõiki festivalikülastajaid, kes end viisakalt üleval pidasid ning kiidab kohalikke mõistva suhtumise eest.

06.08.2017   Liiklusinfo 05.08.2017

05.08.2017   Liiklusinfo 04.08.2017

04.08.2017   Kahes riigis toimunud politseioperatsiooni käigus peeti kinni neli inimest
Korrakaitsjad viisid sel nädalal Eestis ja Hispaanias läbi politseioperatsiooni, mille käigus peeti kinni neli meest vanuses 27-57 eluaastat. Neile esitati kahtlustus kuritegeliku ühenduse loomises ning kuritegelikku ühendusse kuulumises. Hispaanias kinni peetud mees vahistati kohtu loal. Eestis kinni peetud meeste vahistamist otsustab kohus lähiajal.

04.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Esitati neli varjupaigataotlust.

04.08.2017   Liiklusinfo 03.08.2017

03.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 60 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust, üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 337 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Esitati neli varjupaigataotlust.

03.08.2017   Liiklusinfo 02.08.2017

03.08.2017   Politsei tagab suurfestivalil turvalisust nii maal kui merel
Juba kolmandat aastat järjest toimuva Weekend Baltic muusikafestivali ajal on neljapäevast pühapäevani Pärnu linnas politseinikud üle Eesti ning ametivennad naaberriikidest turvalisust tagamas. Patrulltegevustesse on varasemast enam kaasatud neljajalgseid kolleege ja merel toimuval hoiab silma peal PPA alus.

02.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 54 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 22 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust, kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti seitse liiklusõnnetust, milles sai vigastada üheksa inimest. Tabati seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 351 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Ebaseaduslikke piiriületusi tuvastati üks.

02.08.2017   Liiklusinfo 01.08.2017

01.08.2017   Üle 5000 inimese on ID-kaardi taotlemiseks kasutanud e-keskkonda
Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) uues e-taotluskeskkonnas, mis on olnud avatud alates juuni keskpaigast, on praeguseks endale või oma lapsele ID-kaarti taotlenud 5143 Eesti kodanikku.

01.08.2017   Liiklusinfo 31.07.2017

01.08.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kuus eluruumidest, kolm sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

31.07.2017   Liiklusinfo 30.07.2017

31.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 30 vargust (kuus eluruumidest, kolm sõidukitest), kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Tabati 11 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 243 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

30.07.2017   Liiklusinfo 29.07.2017

29.07.2017   Liiklusinfo 28.07.2017

28.07.2017   Politsei tõhustab inimeste ja sõidukite kontrolli
Seoses Ameerika Ühendriikide asepresidendi visiidiga kontrollib politsei reedest esmaspäevani tavapärasest rohkem inimesi, sõidukeid ja nende dokumente.

28.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rikkumist, 37 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada viis inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 252 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu.

28.07.2017   Liiklusinfo 27.07.2017

27.07.2017   Pühapäeval ja esmaspäeval on Tallinnas liikluspiirangud
Pühapäeval, 30. juulil ja esmaspäeval, 31. juulil on Ameerika Ühendriikide asepresidendi Mike Pence`i visiidi ajal Tallinnas mitmeid liikluspiiranguid. Politsei palub liiklejatel jälgida ajutisi liiklusmärke ja varuda tavapärasest rohkem aega.

27.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 71 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rikkumist, kaks röövimist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust. Kaheksas liiklusõnnetuses sai vigastada üheksa inimest. Tabati 5 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 278 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu, tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ning üks piirirežiimi rikkumine.

27.07.2017   Liiklusinfo 26.07.2017

26.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 16 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 366 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu.

26.07.2017   Liiklusinfo 25.07.2017

25.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rikkumist, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust. Viies liiklusõnnetuses sai vigastada kuus inimest. Tabati 22 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 347 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

25.07.2017   Liiklusinfo 24.07.2017

24.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 21 inimest. Tabati 62 alkoholi- ja kaks narkojoobes juht. Registreeriti 559 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati kaks viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

24.07.2017   Liiklusinfo 23.07.2017

24.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 56 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust. Neljas liiklusõnnetuses sai vigastada neli inimest. Tabati 16 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 366 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 136 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 13 avaliku korra rikkumist, 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 46 vargust. Registreeriti 12 liiklusõnnetust, milles sai vigastada 21 inimest. Tabati 62 alkoholi- ja kaks narkojoobes juht. Registreeriti 559 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja kaks inimest. Tuvastati kaks viisaeeskirja ning kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

23.07.2017   Liiklusinfo 22.07.2017

22.07.2017   Liiklusinfo 21.07.2017

21.07.2017   Liiklusinfo 20.07.2017

21.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, mille hulgas oli 25 vargust (kaks eluruumidest, kaks sõidukitest), kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati kümme alkoholijoobes sõidukijuhti ja kolm narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 348. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine ja kaks salakaubavedamise juhtumit.

20.07.2017   Politseis registreeritud sündmused
Politsei- ja Piirivalveametis registreeriti möödunud ööpäeva jooksul 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli üks raske tervisekahjustus, üks avaliku korra raskete rikkumine, 36 varavastast kuritegu, millest25 olid vargused (neli eluruumidest ning kolm sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati kaheksa alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Registreeriti viis piirilt väljastatud sisenemiskeeldu, kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ja üks salakaubavedamise juhtum.

20.07.2017   Liiklusinfo 19.07.2017

30.06.2017   Eesistumisperioodil piiratakse õhusõidukite liikumist Kultuurikatla ümbruses
1. juulist kuni aasta lõpuni piiratakse Kultuurikatla läheduses õhusõidukite ja droonide lendamist.

05.06.2017   PPA harjutab piirikontrolli ajutist taaskehtestamist Eesti-Läti piiril
5.-6. juunil harjutab PPA Eesti-Läti sisepiiril piirkontrolli ajutist taaskehtestamist, et testida oma võimekust ja partneritega koos töötamist.

22.05.2017   Politsei kohtub Tallinna kesklinnas kolme päeva jooksul korteriühistute ja ettevõtete esindajatega
Alates tänasest alustab politsei Tallinna kesklinna piirkonnas tegevust kohtumaks korteriühistute ja ettevõtete esindajatega, et selgitada Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud piiranguid ja laiemalt politsei tegevusi piirkonnas eesistumisperioodil.

21.09.2016   Eriüksused harjutavad massikakluse lahendamist
Täna harjutavad Eesti ja Soome politseiüksused Tallinna-Helsingi liinilaeval puhkenud massikakluse lahendamist. Legendi järgi on laeval tekkinud konflikt kahe seltskonna vahel, mis kiiresti eskaleerub ning kasvab üle massikakluseks, seades ohtu ka kõrvaliste inimeste elu ja tervise.