Uudised
28.05.2016

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


25.05.2016   Liiklusinfo 24.05.2016

25.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 100 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 61 varavastast kuritegu, sealhulgas 40 vargust (kuus eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 14 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 324 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

25.05.2016   Rahvusvahelisel ühisõppusel harjutati merereostuse tõrjumist
Eile, 24. mai hommikust pärastlõunani harjutasid ametkonnad PPA korraldatud rahvusvahelisel ühisõppusel „Puhas meri“ merereostuse korjamist.

24.05.2016   Liiklusinfo 23.05.2016

24.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (kolm eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 47 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 450 väärtegu.

23.05.2016   Prokuratuur saatis endise vallavanema kohtu alla
Lõuna Ringkonnaprokuratuur süüdistab endist Puka vallavanemat ametialases võltsimises ning võltsitud dokumentide kasutamises. Kohtuprotsess toimub üldmenetluse korras.

23.05.2016   Liiklusinfo 22.05.2016

23.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 126 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kuus avaliku korra rasket rikkumist, 44 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 33 vargust (üheksa eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine.. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 18 inimest. Tabati 69 alkoholi- ja kuus narkojoobes juhti. Registreeriti 806 väärtegu. Piiril väljastati 12 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning peeti kinni kaks inimest. Avastati neli piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

22.05.2016   Liiklusinfo 21.05.2016

21.05.2016   Liiklusinfo 20.05.2016

20.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rikkumist, 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 24 vargust (kaks eluruumidest). Registreeriti kuus inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaheksa inimest. Tabati 14 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 323 väärtegu. Piiril avastati kolm piirirežiimi ja dokumendikohustuse ning üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

20.05.2016   Liiklusinfo 19.05.2016

20.05.2016   Politsei on tänavu tabanud sadakond narkojoobes autojuhti
Tänavu on politsei liiklusest kõrvaldanud 102 narkojoobes roolikeerajat. Rõhuv osa joobeseisundis ohtlikest liiklejatest on tarvitanud kas kanepit või amfetamiini.

19.05.2016   Rotary klubi tunnustab parimaid noori politseinikke
Tallinna Rotary klubi annab homme üle iga-aastased preemiad neljale noorele politseinikule, koerajuhile ning teenistuskoerale, kes on silma paistnud Eesti turvalisuse loomisel.

19.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati 12 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 265 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületamine, üks salakaubavedamise juhtum ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

19.05.2016   Liiklusinfo 18.05.2016

18.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 15 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 396 väärtegu. Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu, üks Schengeni viisaeeskirja ning kuus piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

18.05.2016   Liiklusinfo 17.05.2016

17.05.2016   Lõuna prefektuuri piirivalvurid pidasid ühel päeval kinni kaks salasigarettide käitlemises kahtlustatavat meest
Möödunud reedel pidasid Saatse ja Värska piirivalvurid kahel korral kinni mehed, keda on alust kahtlustada tubakatoodete käitlemise korra rikkumises. Kokku avastati 18 kasti salasigarette.

17.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 31 vargust ja 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 306 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

17.05.2016   Liiklusinfo 16.05.2016

16.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 9 avaliku korra rasket rikkumist ning 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 37 vargust (12 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 2 ja sai vigastada 13 inimest. Tabati 34 alkoholijoobes ning 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 526. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 2 isikut), 2 salakaubavedamise juhtumit ning 2 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

16.05.2016   Võrumaal aitas tähelepanelik mees tabada kuriteos kahtlustatavad
Tähelepanelik mees ei jäänud ükskõikseks, kui märkas suvila läheduses võõraid noorukeid hulkumas, vaid andis sellest politseile teada. Peagi selgus, et noori on alust kahtlustada mitmetes kuritegudes.

16.05.2016   Liiklusinfo 15.04.2016

15.05.2016   Liiklusinfo 14.05.2016

14.05.2016   Liiklusinfo 13.05.2016

13.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 93 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 28 vargust (3 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 7 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 244. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld, Eestist saadeti välja 1 isik ning registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

13.05.2016   Liiklusinfo 12.05.2016

12.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ja 45 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 34 vargust (4 eluruumidest ja 2 sõidukitest). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 338. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 2 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut). Esitati 3 varjupaigataotlust.

12.05.2016   Liiklusinfo 11.05.2016

11.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ning 36 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 29 vargust (4 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 14 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 272. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

11.05.2016   Politsei aitas merel kahe hätta sattunud aluste meeskondi
Teisipäeval, 11. mail kella 18 paiku sai politsei lühikese aja jooksul kaks teadet merel hätta sattunud inimestest.

11.05.2016   Liiklusinfo 10.05.2016

11.05.2016   Merepääste simulatsiooniõppusel harjutatakse inimeste päästmist põlevast laevast
Täna harjutab PPA koos partneritega TTÜ Eesti Mereakadeemia simulatsioonikeskkonnas inimeste päästmist ja evakueerimist põlevast laevast.

10.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 101 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukist). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 27 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 305 väärtegu. Piirilt väljastati 8 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik.

10.05.2016   Liiklusinfo 09.05.2016

09.05.2016   Narvas peeti kinni kuus ebaseaduslikku piiriületajat
Narvas peeti kinni kuus Iraani kodanikku, kes ületasid ebaseaduslikult Eesti ajutise kontrolljoone ning randusid kummipaadiga Narva jõe kaldas.

09.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 175 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 16 avaliku korra rasket rikkumist ning 55 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ning 45 vargust (6 eluruumidest ja 4 sõidukitest). Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 17 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 46 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 615. Piirilt väljastati 9 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 3 isikut. Registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 7 isikut) ning 2 piirirežiimi rikkumist. Varjupaigataotlusi esitati 7.

09.05.2016   Liiklusinfo 08.05.2016

08.05.2016   Liiklusinfo 07.05.2016

07.05.2016   Liiklusinfo 06.05.2016

06.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (4 eluruumidest ja 2 sõidukitest). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 268. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 salakaubavedamise juhtum ja 1 piirirežiimi ning dokumendikohustuse rikkumine.

06.05.2016   Liiklusinfo 05.05.2016

05.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 73 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (eluruumidest 8, sõidukitest 2) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Registreeriti 300 väärtegu. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu.

05.05.2016   Liiklusinfo 04.05.2016

04.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 98 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 48 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (4 eluruumidest ja 3 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 351 väärtegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist. Esitati 4 varjupaigataotlust.

04.05.2016   Liiklusinfo 03.05.2016

03.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 111 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 avaliku korra raske rikkumine ja 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust (eluruumidest 6, sõidukitest 2) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 296 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 3 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu.

03.05.2016   Liiklusinfo 02.05.2016

03.05.2016   PPA väljastas eelmisel aastal üle 1500 elamisloa Eestis töötamiseks
Suurenev tööränne tõstis eelmisel aastal kolmandiku võrra välismaalastele väljastatud elamislubade hulka. Politsei- ja Piirivalveameti eesmärk on muuta ettevõtjate jaoks välismaalaste tööle värbamine võimalikult selgeks ja mugavaks.

03.05.2016   Politsei kontrollib rehvide kasutamist
Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib sel nädalal koos Eesti Rehviliiduga rehvide vastavust nõuetele. Täna toimub kontroll Tallinnas ja neljapäeval Tartus.

02.05.2016   Liiklusinfo 01.05.2016

02.05.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 183 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas viis avaliku korra rasket rikkumist, 74 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 61 vargust (11 eluruumidest ja neli sõidukitest) ja kuus sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus üks ja sai vigastada 16 inimest. Tabati 57 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 564 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine, kaks salakaubavedamise juhtumit ning kaks dokumendikohustuse rikkumist.

01.05.2016   Liiklusinfo 30.04.2016

30.04.2016   Liiklusinfo 29.04.2016

29.04.2016   Liiklusinfo 28.04.2016

29.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist ja 34 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest 2, sõidukitest 4) ja 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes ja 2 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 235. Piirilt väljastati 2 sisenemiskeeldu. Esitati 2 varjupaigataotlust.

28.04.2016   Liiklusinfo 27.04.2016

28.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 83 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (eluruumidest 7, sõidukitest 5). Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 224. Piirilt väljastati 3 sisenemiskeeldu, Eestist saadeti välja 1 isik ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

27.04.2016   Liiklusinfo 26.04.2016

27.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 2 avaliku korra rasket rikkumist, üks röövimine ning 28 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 21 alkoholijoobes sõidukijuhti ning üks narkojoobes juht. Kokku registreeriti 258 väärtegu. Piirilt väljastati 4 sisenemiskeeldu ning registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist.

26.04.2016   Liiklusinfo 25.04.2016

26.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks raske tervisekahjustuste tekitamine, 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 27 varavastast kuritegu, sealhulgas 16 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 4). Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 3 inimest. Tabati 30 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 311. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

25.04.2016   Liiklusinfo 24.04.2016

25.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetuse jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuste tekitamine, 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 59 varavastast kuritegu, sealhulgas 42 vargust (eluruumidest 8, sõidukitest 3) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 12 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 16 inimest. Tabati 50 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 702. Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

24.04.2016   Liiklusinfo 23.04.2016

23.04.2016   Liiklusinfo 22.04.2016

22.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 113 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 15 vargust (üks eluruumidest ja üks sõidukist) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti inimvigastusega liiklusõnnetus, milles sai vigastada üks inimene. Tabati üheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 383 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld.

21.04.2016   Liiklusinfo 21.04.2016

21.04.2016   Liiklusinfo 20.04.2016

21.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ja 40 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest 5, sõidukitest 1) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 305. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 isik.

20.04.2016   Liiklusinfo 19.04.2016

20.04.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 81 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli kokku 43 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 20 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 6 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 6 inimest. Tabati 5 alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 282 väärtegu ja 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine.

26.10.2015   PPA avab uue teeninduse Tammsaare ärimajas
2. novembrist avab Tallinnas Tammsaare tee 47 asuva ärikeskuse I korrusel uksed Politsei- ja piirivalveameti uus teenindus, mis moodustub Vilmsi ja Sõle tänava teenindusest.