Uudised
27.10.2016

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


24.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 145 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 60 varavastast kuritegu, sealhulgas 49 vargust (13 eluruumidest ja kaheksa sõidukitest). Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja sai vigastada üheksa inimest. Tabati 77 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 686 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kaheksa euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja neli inimest. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning kaks ebaseaduslikku riigipiiri ületust. Piirirežiimi rikkumisi oli üks.

24.10.2016   Uuendustööde ajal ei saa aktiveerida ega tühistada mobiil-ID-d
Ajavahemikul 28.10.2016 kell 15.30 kuni 31.10.2016 kell 10.00 toimuvad mobiil-ID taotluskeskkonna uuendustööd ning sellel ajal ei saa aktiveerida ega tühistada mobiil-ID-d. Uuendustööde ajal saab mobiil-ID teenuse peatada mobiilsideoperaator.

21.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 59 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 29 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning vigastada üheksa inimest. Tabati kaks alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 347 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning avastati üks viisaeeskirja rikkumine ja üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

20.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 68 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (viis eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Tabati üheksa alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 258 väärtegu. Piiril registreeriti üks viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamise juhtum ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

19.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 99 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (kaks eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati seitse alkoholijoobes juhti. Registreeriti 331 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kolm inimest. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.

18.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 67 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 17 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 335 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kuus euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati üks piirirežiimi rikkumine.

18.10.2016   Liiklusinfo 17.10.2016

18.10.2016   Lõuna-Eestis toimub kriisiõppus POLEX
18. oktoobril toimub Tartu, Jõgeva ja Põlva maakonnas Lõuna-Eesti regionaalne kriisiõppus, mille käigus harjutatakse samaaegselt kuue erineva pääste- ja korrakaitsesündmuse lahendamist.

17.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 141 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kümme avaliku korra rasket rikkumist, 59 varavastast kuritegu, sealhulgas 48 vargust (kuus eluruumidest ja seitse sõidukitest) ning kolm sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ning vigastada 12 inimest. Joobes juhid põhjustasid viis inimvigastustega liiklusõnnetust. Tabati 55 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 737 väärtegu. Piiril väljastati seitse sisenemiskeeldu ning avastati üks viisaeeskirja rikkumine. Tuvastati kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist ning kaks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

17.10.2016   Liiklusinfo 16.10.2016

16.10.2016   Liiklusinfo 15.10.2016

15.10.2016   Liiklusinfo 14.10.2016

14.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 109 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati viis alkoholijoobes juhti. Registreeriti 294 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine ja kolm riigipiiri ebaseaduslikku ületamist.

14.10.2016   Liiklusinfo 13.10.2016

13.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval juhtus seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kannatada seitse inimest. Politseinikud kõrvaldasid liiklusest seitse alkoholijoobes sõidukijuhti. Registreeriti 339 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning registreeriti üks Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

13.10.2016   Liiklusinfo 12.10.2016

12.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval tabasid politseinikud kümme alkoholijoobes juhti ning registreeriti 406 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning tuvastati kaks viisaeeskirja ja üks dokumendikohustuse rikkumine.

12.10.2016   Liiklusinfo 11.10.2016

11.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 88 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 49 varavastast kuritegu, sealhulgas 39 vargust (neli eluruumidest ja neli sõidukitest). Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada inimene. Tabati 24 alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 397 väärtegu.

11.10.2016   Liiklusinfo 10.10.2016

10.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 147 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaheksa avaliku korra rasket rikkumist, 62 varavastast kuritegu, sealhulgas 49 vargust (seitse eluruumidest ja kolm sõidukitest). Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma kaks ning vigastada 12 inimest. Tabati 93 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 513 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti seitse euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja viis inimest. Avastati viis viisaeeskirja rikkumist ning kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületamist. Tuvastati üks piirirežiimi rikkumine.

10.10.2016   Liiklusinfo 09.10.2016

09.10.2016   Liiklusinfo 08.10.2016

08.10.2016   Liiklusinfo 07.10.2016

07.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 96 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 47 vargust (3 eluruumidest ja 3 sõidukitest). Registreeriti 9 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 11 inimest. Tabati 7 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 256. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

07.10.2016   Liiklusinfo 06.10.2016

06.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 78 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 26 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati üheksa alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti 323 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks salakaubavedamise juhtum.

06.10.2016   Liiklusinfo 05.10.2016

05.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 31 varavastast kuritegu, sealhulgas 22 vargust (kaks eluruumidest ja üks sõidukist) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti seitse inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ja vigastada seitse inimest. Joobes juht põhjustas ühe liiklusõnnetuse. Tabati kaheksa alkoholi- ja kaks narkojoobes juhti. Registreeriti 394 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

05.10.2016   Liiklusinfo 04.10.2016

04.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 87 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 32 varavastast kuritegu, sealhulgas 21 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 12 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 334 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning tuvastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

04.10.2016   Liiklusinfo 03.10.2016

04.10.2016   Koostöös Riia politseiga peeti kinni üks Tallinnas Roosikrantsi tänava röövis kahtlustatav
Riia politseinikud pidasid kolmapäeval kinni ühe Tallinnas Roosikrantsi tänaval toimunud röövis kahtlustatava. Politsei palub abi teiste kahtlustatavate asukoha selgitamisel.

03.10.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 149 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 12 avaliku korra rasket rikkumist ja 74 varavastast kuritegu, nende seas 63 vargust (6 eluruumidest ja 8 sõidukitest 8) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 10 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 42, narkojoobes sõidukijuhte 5. Väärtegusid registreeriti 652. Möödunud nädala jooksul registreeriti 5 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja 4 inimest. Piiril registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi rikkumine. Varjupaigataotlusi esitati 1.

03.10.2016   Liiklusinfo 02.10.2016

02.10.2016   Liiklusinfo 01.10.2016

01.10.2016   Liiklusinfo 30.09.2016

30.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ja 51 varavastast kuritegu, sealhulgas 31 vargust (eluruumidest 1, sõidukitest 6) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 2 inimvigastustega liiklusõnnetust milles sai vigastada 2 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 4 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 341. Piirilt väljastati 6 sisenemiskeeldu. Registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine (peeti kinni 1 isik).

30.09.2016   Liiklusinfo 29.09.2016

29.09.2016   Liiklusinfo 28.09.2016

29.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 2 avaliku korra rasket rikkumist ning 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist, 23 vargust ning 3 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 3 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 1 ja sai vigastada 2 inimest. Tabati 12 alkoholijoobes ja 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 281. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja Eestist saadeti välja 1 isik. Registreeriti 4 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ja 1 salakaubavedamise juhtum.

28.09.2016   Liiklusinfo 27.09.2016

28.09.2016   Kagu-Eestis harjutatakse piirivahejuhtumi lahendamist
Täna, 28. septembril viib politsei Kagu-Eestis läbi õppuse, mille käigus harjutavad Lõuna prefektuuri üksused ebaseaduslike piiriületajate avastamist.

28.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 50 varavastast kuritegu, sealhulgas 41 vargust (üks eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 12alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 380 väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti kuus euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning tuvastati üks viisaeeskirjarikkumine ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust.

27.09.2016   Liiklusinfo 26.09.2016

27.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 46 varavastast kuritegu, sealhulgas 33 vargust (7 eluruumidest ja 3 sõidukitest 3) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 4 inimest. Tabati 23 alkoholijoobes ja 3 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 333. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld. Registreeriti 3 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

26.09.2016   Liiklusinfo 25.09.2016

26.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 164 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks tapmine, 11 avaliku korra rasket rikkumist, 68 varavastast kuritegu, sealhulgas 50 vargust (kümme eluruumidest ja seitse sõidukitest) ja neli sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 14 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai surma üks ning 14 vigastada inimest. Tabati 24 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 695 väärtegu. Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning tuvastati üks viisaeeskirja rikkumine. Riigipiiri ebaseaduslikke ületamisi tuvastati kolm.

25.09.2016   Liiklusinfo 24.09.2016

24.09.2016   Liiklusinfo 23.09.2016

23.09.2016   Liiklusinfo 22.09.2016

23.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 43 varavastast kuritegu, sealhulgas30 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja üks sõidukivargus ja omavoliline kasutamine. Registreeriti kaks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kaks inimest. Tabati kolm alkoholi- ja neli narkojoobes juhti. Registreeriti 336 väärtegu.

22.09.2016   Liiklusinfo 21.09.2016

22.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 61 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ning 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ja 25 vargust (1 eluruumidest ja 2 sõidukitest) ning 1 sõidukivargus või omavoliline kasutamine. Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 8 inimest. Tabati 9 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 346 väärtegu. Möödunud nädala jooksul registreeriti 3 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld.

21.09.2016   Liiklusinfo 20.09.2016

21.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende seas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 42 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust ning 3 sõidukivargust või omavolilistest kasutamist. Registreeriti 1 inimvigastustega liiklusõnnetus, milles sai vigastada 1 inimene. Tabati 12 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 399. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld. Registreeriti 3 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 3 isikut) ning 1 salakaubavedamise juhtum.

20.09.2016   Liiklusinfo 19.09.2016

20.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 50 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 36 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 21 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 311 väärtegu. Piiril väljastati avastati viisaeeskirja rikkumine ning tuvastati kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust.

19.09.2016   Liiklusinfo 18.09.2016

19.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 153 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 76 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 53 vargust (11 eluruumidest ja seitse sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 17 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 24 inimest. Tabati 74 alkoholi- ja üheksa narkojoobes juhti. Registreeriti 712 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Tuvastati kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust, üks salakaubavedamise juhtum ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

18.09.2016   Liiklusinfo 17.09.2016

17.09.2016   Liiklusinfo 16.09.2016

16.09.2016   Liiklusinfo 15.09.2016

16.09.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 91 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 5 avaliku korra rasket rikkumistest ja 47 varavastast kuritegu, sealhulgas 3 röövimist ning 33 vargust (5 eluruumidest ja 1 sõidukitest). Registreeriti 8 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 9 inimest. Tabati 15 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 310. Piirilt väljastati 1 sisenemiskeeld ja Eestist saadeti välja 1 isik. Piiril registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 4 piirirežiimi rikkumist.

27.07.2016   Balti riigid saavad nüüd omavahel kiiremini piiriinfot jagada
Lõpusirgele on jõudmas 2014. aastal alustatud Eesti, Läti ja Leedu ühisprojekt, mille abil soetatud tehnika muutis hõlpsamaks liikmesriikide piirivalvurite omavahelise infovahetuse.

20.05.2014   Eesti, Läti ja Leedu soetavad ühisprojektiga välispiiri valvamiseks uut tehnikat
1.juunist alustavad Eesti, Läti ja Leedu ühisprojektiga, mis muudab paremaks liikmesriikide piirivalvurite vahelist koostööd reaalajas ja teabevahetust ebaseadusliku rände teemal.