Uudised
26.08.2016

Arhiiv


Uudiste otsing...  

Uudised


24.08.2016   Pärnumaal selgitatakse välja parimate kutseoskustega politseinikud
Täna, 24. augustil algavad Pärnumaal Politsei- ja Piirivalveameti kutsemeisterlikkuse võistlused ja selgitakse välja parimate osksute ja teadmistega meeskond.

23.08.2016   Liidukantsler Angela Merkeli visiit toob kaasa lühiajalised liikluspiirangud
Saksamaa liidukantsler Angela Merkeli visiidi tõttu piirab politsei 24. ja 25. augustil osaliselt liiklemist ja parkimist Tallinna erinevates piirkondades. Kolonnide liikumisel on oodata ka lühiajalisi liiklusseisakuid.

19.08.2016   85 uut kodanikku said Eesti taasiseseisvumispäeva eel pidulikult kätte oma tunnistused
Täna, 19. augustil toimus Tallinna Lillepaviljonis pidulik kodakondsustunnistuste üleandmise tseremoonia, kus oma tunnistused said kätte 85 uut kodanikku.

18.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 49 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 21 varavastast kuritegu, sealhulgas 17 vargust (kolm eluruumidest ja kolm sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kolm inimest. Tabati üheksa alkoholijoobes juhti. Registreeriti 240 väärtegu. Piiril väljastati kaks sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine.

17.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 106 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 7 avaliku korra rasket rikkumist ja 28 varavastast kuritegu, neist 21 vargused (eluruumidest 6, sõidukitest 1). Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 2. Tabati 8 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Registreeriti 225 väärtegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ning registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine.

16.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 95 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas neli avaliku korra rasket rikkumist, 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 44 vargust (neli eluruumidest ja kuus sõidukitest). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kuus inimest. Tabati 18 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 267 väärtegu. Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja kaks inimest.

15.08.2016   Politsei korraldab kolmapäeva varahommikul Tallinnas õppuse
Kolmapäeva, 17. augusti varahommikul toimub Põhja-Tallinnas ja Harku alevikus õppus, kus politsei harjutab relvastatud kurjategijate kinnipidamist. Õppusega kaasneb liikluspiiranguid ja müra.

15.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 138 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 1 raske tervisekahjustuse tekitamine, 7 avaliku korra rasket rikkumist ning 65 varavastast kuritegu, sealhulgas 57 vargust (eluruumidest 12, sõidukitest 5) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 16 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 19 inimest. Inimvigastustega liiklusõnnetusi joobes juhtide süül toimus 3. Tabati 81 alkoholijoobes ning 5 narkojoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 595. Piirilt väljastati 5 sisenemiskeeldu ja registreeriti 1 Schengeni viisaeeskirja rikkumine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine. Eestist saadeti välja 1 isik.

12.08.2016   Politsei piirab 17. augustil õppuse ajal liiklust Tallinnas Kalaranna tänaval
17. augusti öösel ja hommikul on Tallinnas seoses politseiõppusega ajutisi liikluspiiranguid Linnahalli ümbruses ning Kalaranna tänaval.

12.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 79 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 4 avaliku korra rasket rikkumist ja 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 1 röövimine ja 25 vargust ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 7 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 7 inimest. Alkoholijoobes sõidukijuhte tabati 9. Registreeriti 233 väärtegu. Eestist saadeti välja 3 isikut. Piiril registreeriti 2 Schengeni viisaeeskirja rikkumist ning 1 piirirežiimi rikkumine.

11.08.2016   Liiklusinfo 10.08.2016

11.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 102 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 41 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 35 vargust (kaks eluruumidest ja kaks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 13 alkoholi- ja viis narkojoobes juhti. Registreeriti väärtegu. Möödunud nädalal registreeriti üks euro võltsimisega seotud kuritegu. Piiril väljastati viis sisenemiskeeldu. Avastati kaks ebaseadusliku ületust ning kaks piirirežiimi rikkumist.

10.08.2016   Liiklusinfo 09.08.2016

10.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 85 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 39 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust. Registreeriti kümme inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada kümme inimest. Tabati 16 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 376 väärtegu. Piiril väljastati neli sisenemiskeeldu ning avastati kaks viisaeeskirja rikkumist ning üks riigipiiri ebaseaduslik ületus.

09.08.2016   Liiklusinfo 08.08.2016

09.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 80 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 38 varavastast kuritegu, sealhulgas 27 vargust (neli eluruumidest ja kolm sõidukitest) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üheksa inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 13 inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juhti. Registreeriti 477 väärtegu. Piiril väljastati üks sisenemiskeeld. Avastati üks viisaeeskirja rikkumine, üks salakaubavedamisejuhtum ning üks dokumendikohustuse ja piirirežiimi rikkumine.

09.08.2016   Politsei käivitas Võrumaal eksinud mehe leidmiseks otsinguoperatsiooni
Eile pärastlõunal teatati politseile, et Võrumaal Misso vallas seenele läinud 58-aastase mees on eksinud ja temaga ei õnnestu enam kontakti saada.

08.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 170 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kümme avaliku korra rasket rikkumist, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine, 49 vargust (viis eluruumidest ja neli sõidukitest) ja kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti 11 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 11 inimest. Tabati 41 alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 437 väärtegu. Piiril väljastati 11 sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati neli viisaeeskirja rikkumist ja kaks riigipiiri ebaseaduslikku ületust. Piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumisi oli viis.

08.08.2016   Liiklusinfo 07.08.2016

08.08.2016   Politsei aitab sotsiaalmeedia vahendusel Weekendil kaotatud esemed tagasi omanikeni
Eile avaldati Lääne prefektuuri Facebooki lehele üritus, mille abil loodetakse Weekend festivali ajal Pärnus ja festivalialal kaotatud ning politseini jõudnud esemed tagasi omanikeni aidata.

07.08.2016   Liiklusinfo 06.08.2016

06.08.2016   Liiklusinfo 05.08.2016

05.08.2016   Liiklusinfo 04.08.2016

05.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 130 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 3 avaliku korra rasket rikkumist ning 93 varavastast kuritegu, sealhulgas 29 vargust (eluruumidest 4, sõidukitest 1) ja 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 5 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 8 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 394. Möödunud nädala jooksul registreeriti 6 euro võltsimisega seotud kuritegu. Piirilt väljastati 7 sisenemiskeeldu ning esitati 1 varjupaigataotlus.

04.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 69 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kolm avaliku korra rasket rikkumist, 33 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (viis eluruumidest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai kaheksa vigastada inimest. Tabati 14 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 356 väärtegu.
Piiril väljastati kolm sisenemiskeeldu. Avastati kaks viisaeeskirja rikkumist, üks ebaseaduslik riigipiiri ületus ning üks dokumendikohustuse rikkumine.

04.08.2016   Liiklusinfo 03.08.2016

03.08.2016   Suurfestival toob Pärnusse täiendavad politseijõud
Nädalavahetusel toimuva muusikafestivali ajal patrullivad Pärnu tänavatel lisaks Eesti politseinikele kolleegid Soomest, Lätist ja Leedust. Patrulltegevustesse on kaasatud droon ja turvalisusel hoitakse pilku peal ajutiselt paigaldatud turvakaamerate abil.

03.08.2016   Liiklusinfo 02.08.2016

03.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 86 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas üks avaliku korra raske rikkumine, 56 varavastast kuritegu, sealhulgas kaks röövimist, 41 vargust (neli eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti kolm inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada neli inimest. Tabati 13 alkoholi- ja üks narkojoobes juht. Registreeriti 361 väärtegu.
Piiril väljastati kuus sisenemiskeeldu. Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks salakaubavedamise juhtum ning üks piirirežiimi ja üks dokumendikohustuse rikkumine.

02.08.2016   Eesti-Läti-Vene piiride ühinemiskohta paigaldati piiripost number 1
Võrumaal Misso vallas Pedetsi jõe kaldal paigaldati 2. augustil Eesti-Läti-Vene kolmikpunkti piiripost number 1. Tseremoonial osalesid president Toomas Hendrik Ilves, siseminister Hanno Pevkur ning Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher.

02.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeva jooksul registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 84 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 6 avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 30 vargust (2 eluruumidest ja 1 sõidukitest) ning 2 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 4 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada 5 inimest. Tabati 68 alkoholijoobes sõidukijuhti. Väärtegusid registreeriti 283.
Piiril väljastati 1 sisenemiskeeld. Registreeriti 1 riigipiiri ebaseaduslik ületamine ning 1 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

02.08.2016   Liiklusinfo 01.08.2016

02.08.2016   Politsei hoiatab Weekend festivali piletipettuste eest
Politseisse pöördus eile inimene, kes andis teada, et oli tasunud ettemaksu kolme pileti eest, aga kannatanuni piletid ei jõudnud.

01.08.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud nädalavahetusel registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 143 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas oli 2 raske tervisekahjustuse tekitamist, 10 avaliku korra rasket rikkumist ning 53 varavastast kuritegu, sealhulgas 2 röövimist ja 48 vargust (10 eluruumidest ja 8 sõidukitest) ning 4 sõidukivargust või omavolilist kasutamist. Registreeriti 13 inimvigastustega liiklusõnnetust, milles hukkus 3 ja sai vigastada 20 inimest. Tabati 64 alkoholijoobes ja 1 narkojoobes sõidukijuht. Väärtegusid registreeriti 607.
Piirilt väljastati 12 sisenemiskeeldu, 5 Schengeni viisaeeskirja rikkumist, 4 riigipiiri ebaseaduslikku ületamist (peeti kinni 6 isikut) ning 5 piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumist.

01.08.2016   Liiklusinfo 31.07.2016

31.07.2016   Liiklusinfo 30.07.2016

30.07.2016   Liiklusinfo 29.07.2016

29.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 72 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 35 varavastast kuritegu, sealhulgas 25 vargust (eluruumidest neli) ning kaks sõidukivargust ja omavolilist kasutamist. Registreeriti üks inimvigastustega liiklusõnnetust, milles kaotas elu üks inimene. Tabati 11 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 200 väärtegu.
Piiril väljastati 15 sisenemiskeeldu. Avastati üks riigipiiri ebaseaduslik ületus ning üks salakaubavedamise juhtum.

29.07.2016   Liiklusinfo 28.07.2016

28.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas kaks avaliku korra rasket rikkumist, 41 varavastast kuritegu, sealhulgas 34 vargust (seitse eluruumidest ja üks sõidukitest). Registreeriti viis inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada seitse inimest. Tabati 20-alkoholi- ja kolm narkojoobes juhti. Registreeriti 274 väärtegu.
Piiril väljastati kümme sisenemiskeeldu ning Eestist saadeti välja üks inimene. Avastati üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

28.07.2016   Liiklusino 27.07.2016

27.07.2016   Politseis registreeritud sündmused
Möödunud ööpäeval registreeriti Politsei- ja Piirivalveametis 82 avaldust ja teadet kuritegudest. Nende hulgas 50 varavastast kuritegu, sealhulgas üks röövimine ja 33 vargust (kuus eluruumidest ja üks sõidukist). Registreeriti neli inimvigastustega liiklusõnnetust, milles sai vigastada viis inimest. Tabati 22 alkoholijoobes juhti. Registreeriti 329 väärtegu.
Piiril väljastati üks sisenemiskeeld ning avastati üks salakaubavedu ja üks piirirežiimi ja dokumendikohustuse rikkumine.

27.07.2016   Liiklusinfo 26.07.2016

25.07.2016   PPA kuulutas välja uue vormivarustuse täisteenuse hanke
Täna, 25. juulil kuulutas Politsei- ja Piirivalveamet välja uue vormivarustuse täisteenuse hanke, mille eeldatav maksumus on 8,9 miljonit eurot. Hinnapakkumisi oodatakse järgmise aasta 15. septembrini.

20.07.2016   Politsei pidas kinni omastamises kahtlustatava raamatupidaja
Esmaspäeval, 18. juulil pidasid keskkriminaalpolitsei majanduskuritegude büroo uurijad kinni 52-aastase naise, raamatupidaja, keda on alust kahtlustada üle miljoni euro omastamises oma klientidelt. Uute kuritegude ärahoidmiseks taotles prokuratuur täna hommikul naise vahistamist eeluurimise ajaks, mille kohus ka rahuldas.

26.10.2015   PPA avab uue teeninduse Tammsaare ärimajas
2. novembrist avab Tallinnas Tammsaare tee 47 asuva ärikeskuse I korrusel uksed Politsei- ja piirivalveameti uus teenindus, mis moodustub Vilmsi ja Sõle tänava teenindusest.