Küberrünnete vastu suunatud piiravate meetmete raamistiku pikendamine

EL Nõukogu otsustas eile pikendada ELi või selle liikmesriike ohustavate küberrünnete vastu suunatud piiravate meetmete raamistiku kehtivust kuni 18. maini 2021. Raamistik võimaldab kehtestada nimekirja alusel füüsilistele isikutele ELi liikmesriikide territooriumile sissesõidukeeldu ning füüsiliste ja juriidiliste isikute ELis asuvate rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Piiravaid meetmeid on võimalik kehtestada isikute suhtes, kes vastutavad küberrünnete läbiviimise eest, toetavad neid või on teisiti rünnetega seotud. Piiravaid meetmeid on võimalik laiendada ka nende tegevustega seotud isikutele. Hetkel ei ole ühegi isiku või üksuse suhtes piiravaid meetmeid kehtestatud, vaid selleks on loodud võimalused.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/651, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797 piiravate meetmete kohta, millega takistada liitu või selle liikmesriike ähvardavaid küberründeid.

Muudatus jõustub 16. mail.