Muudatus Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes

EL Nõukogu otsustas 23. oktoobril pärast korrapärast ülevaatust pikendada 27. oktoobrini 2021 Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1556, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP. Jätkuvalt kehtib määrus (EL) 1284/2009. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatus jõustub homme, 27. oktoobril.