Muudatus Põhja-Korea piiravates meetmetes

EL Nõukogu otsustas 2. juunil teha muudatuse Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravates meetmetes tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu vastava komitee 11. mai otsusest, millega ajakohastati ühe üksuse andmeid.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/73, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2016/849, ning rakendusmääruse (EL) 2020/730, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/1509.

Muudatused jõustusid 3. juunil.