Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 16. juuli otsusest võttis Euroopa Komisjon muudatuse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2020/1082, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega lisati sanktsiooninimekirja üks isik.

Muudatus jõustus 22.07.2020