Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 16. juulil lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu ning sissesõidupiirangut ning kelle suhtes on kehtestatud ka relvaembargo. Täpne info isiku kohta on leitav lisatud manusest.

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.