Muudatus ÜRO JN ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 8. oktoobril lisada sanktsiooninimekirja ühe isiku, kelle suhtes tuleb kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu, sissesõidupiirangut ja relvaembargot. Täpne info isiku kohta leitav lisatud manusest.

Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel