Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 21. mai otsusest võttis Euroopa Komisjon muudatuse ülevõtmiseks vastu rakendusmääruse (EL) 2020/706, millega muudetakse 314. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002. Muudatusega lisati sanktsiooninimekirja üks isik.