Muudatus ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee otsustas 21. mail täpsustada lisada sanktsiooninimekirjas ühe isiku, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Täpne info isiku kohta leitav lisatud manusest.
Muudatuse ülevõtmiseni EL õigusesse rakendatakse Eestis nimetatud piiranguid riigisisese õiguse alusel Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 8. (Rahvusvahelise sanktsiooni ajutine rakendamine) kohaselt ning EL nõukogu määruse (EÜ) 881/2002 alusel.