Muudatused Iraani ja Venezuela piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi eile, 12. novembril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Tulenevalt Üldkohtu otsusest tegi nõukogu muudatused Iraani vastu suunatud piiravates meetmetes, mille eesmärk on tõkestada tuumarelvade levikutega. Muudatustega kustutati sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelust üks üksus.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1699, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1695, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012.

Muudatused jõustuvad homme, 14. novembril.

2) Korralise ülevaatuse tulemusel otsustas nõukogu pikendada seoses olukorraga Venezuelas kehtestatud piiravate meetmete kehtivust kuni 14. novembrini 2021. Lisaks otsustati ajakohastada 14 isiku loetellu kandmise põhjendusi.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1700, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1696, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063.

Muudatused jõustusid 13. novembril.