Muudatused ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonirežiimis

Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu ISIL (Daesh) ja Al-Qaida sanktsioonide komitee 10. septembri otsusest teha muudatused nimetatud sanktsioonirežiimis, viis Euroopa Komisjon 17. septembril vastavad muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Sellega muudeti 11 kannet nende isikute, rühmituste ja üksuste loetelus, kelle suhtes tuleks kohaldada rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist.

Muudatuse jõustamiseks võttis komisjon vastu rakendusmääruse (EL) 2020/1297, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002.

Muudatused jõustusid 17. septembril.