Muudatused keemiarelvade leviku tõkestamise ja Liibüa piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi eile, 14. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas teha muudatused keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaste piiravate meetmetes ja lisada sanktsioonialuste isikute loetellu 6 isikut ja ühe üksuse seoses Aleksander Navalnõi mürgitamisega Novitšoki rühma kuuluva toksilise närvimürgiga. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning lisatud üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Kokku on sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelus nüüd 15 isikut ja 2 üksust.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1482, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1480, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542.

Muudatused jõustusid täna, 15 oktoobril.

1) Nõukogu otsustas teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas ja lisada sanktsioonialuste isikute loetelu ühe isiku tegevuse pärast, mis ohustab rahu, julgeolekut ja stabiilsust Liibüas, sealhulgas ÜRO relvaembargo rikkumiste pärast. Lisatud isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Kokku on sissesõidukeeld kehtestatud 16 isiku suhtes ning varade külmutamine 20 isiku ja 19 üksuse suhtes. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1483, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1481, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44.