Muudatused keemiarelvade leviku tõkestamise ja Nicaragua piiravates meetmetes

Muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Korralise ülevaatuse järel otsustas nõukogu pikendada keemiarelvade leviku ja kasutamise vastaseid piiravaid meetmeid kuni 16. oktoobrini 2021 ning ajakohastada ühe isiku kohta teavet. Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1466, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1544, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1463, millega rakendatakse määrust (EL) 2018/1542. Sanktsioonirežiimi kantud 9 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu ning ühe üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

2) Nõukogu otsustas korralise ülevaatuse järel pikendada kuni 15. oktoobrini 2021 piiravaid meetmeid, mis on kehtestatud seoses olukorraga Nicaraguas. Sanktsioonialuste isikute loetellu on kantud 6 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1467, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720. Jätkuvalt kehtib määrus (EU) 2019/1716

Mõlemad muudatused jõustuvad homme, 14. oktoobril.