Muudatused Kongo DV ning ISIL (Daesh) & Al-Qaida piiravates meetmetes

1) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu Kongo DV sanktsioonikomitee 19. augustil tehtud muudatustes sanktsioonirežiimis, viis EL nõukogu 16. oktoobril muudatused sisse EL õigusaktidesse. Muudatustega ajakohastati kandeid kahe isiku ja kolme üksuse suhtes.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/150, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1507, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 1183/2005 (millega kehtestatakse Kongo Demokraatliku Vabariigi suhtes kehtestatud relvaembargot rikkuvate isikute vastu suunatud teatud eripiirangud) artiklit 9

Muudatused jõustusid 20. oktoobril.

2) Nõukogu otsustas 19. oktoobril pärast korralist ülevaatust pikendada ISILi (Daesh) ja Al-Qaida ning nendega seotud isikute, rühmituste, ettevõtjate ja üksuste vastu suunatud piiravaid meetmeid kuni 31. oktoobrini 2021. Lisaks ÜRO meetmetele kehtestatud piiravaid meetmeid tuleb kohaldada hetkel 5 isiku suhtes, kelle suhtes kehtib sissesõidupiirangu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustus ning kättesaadavaks tegemise keeld

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1516, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2016/1693. Lisaks kehtib määrus (EL) 2016/1686.
Muudatus jõustub 21. oktoobril.