Muudatused küberrünnete vastu suunatud piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi 20. novembril muudatused küberrünnete vastu suunatud piiravates meetmes. Muudatustega ajakohastati kahe sanktsioonialuse isiku kohta käivat teavet.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1748, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1744, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796.

Muudatused jõustuvad 24. novembril.