Muudatused küberrünnete vastu suunatud piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi eile, 22. oktoobril muudatused küberrünnete vastu suunatud piiravates meetmes. Nõukogu otsustas lisada sanktsioonialuste isikute ja üksuste loetelu kaks isikut ja ühe asutuse, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut, rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Need isikud ja asutus vastutavad 2015. aasta aprillis ja mais aset leidnud Saksamaa föderaalparlamendi (Saksamaa Liidupäev) vastu suunatud küberrünnete eest.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1537, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/797, ning rakendusmääruse (EL) 2020/1536, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/796.

Muudatused jõustusid 22. oktoobril.