Muudatused Liibüa ja Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimides

EL Nõukogu tegi eile muudatused kahes sanktsioonirežiimis:


1) Arvestades olukorda Liibüas, sh ÜRO relvarahu ja inimõiguste rikkumisi ning jätkuvat vägivalla eskaleerumist otsustas nõukogu teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas lisada piiravate meetmete loetellu kaks inimõiguste rikkumise ja inimsmugeldamisega seotut isikut ning kolm relvaembargot rikkunud ettevõtet, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1310, millega millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1309, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 art 21 lg 2.

Muudatused jõustusid eile, 21. septembril.

2) Tulenevalt ÜRO Julgeolekunõukogu 28. juulil vastu võetud resolutsioonist 2536 (2020), millega tehti muudatused Kesk-Aafrika Vabariigi sanktsioonirežiimis, viis nõukogu muudatused sisse ka EL õigusaktidesse. Muudatustega laiendati relvaembargo erandeid.
Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1312, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP, ning määruse (EL) 2020/1311, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014.

Muudatused jõustusid täna, 22. septembril.