Muudatused Moldova Transnistria ning Burundi piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi 29. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1. Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 31. oktoobrini 2021 piiravaid meetmeid seoses olukorraga Burundis. Lisaks täiendati andmeid kahe isiku kohta, kelle suhtes piiravaid meetmeid kohaldatakse. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1585, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1763 ning rakendusmääruse (EL) 2020/1578, millega rakendatakse määrust (EL) 2015/1755. Nimekirja kantud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

2. Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 31. oktoobrini 2021 Moldova Vabariigi Transnistria piirkonna juhtkonna vastu suunatud piiravaid meetmeid. Selleks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1586, millega muudetakse otsust 2010/573/ÜVJP. Piiravatest meetmetest rakendatakse sissesõidupiirangut, kuid hetkel ei ole ühtegi isikut kantud selliste isikute nimekirja, kelle suhtes tuleb meetmeid kohaldada.


Muudatused jõustusid 31. oktoobril.