Muudatused Nicaragua piiravates meetmetes

EL Nõukogu otsustas 4. mail seoses inimõiguste ja õigusriigi jätkuvalt halva olukorraga Nicaraguas lisada piiravate meetmete nimekirja 6 isikut, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/607, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1720 ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/606, millega rakendatakse määrust (EU) 2019/1716.

Muudatused jõustusid 4. mail.