Muudatused Süüria piiravates meetmetes

EL Nõukogu otsustas täna, 16. oktoobril teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu otsustas lisada arvestades hiljutist ministrite ametisse nimetamist sanktsioonialuste isikute nimekirja 7 isikut ning ajakohastada andmeid 18 nimekirjas oleva isiku kohta.

Sanktsioonide nimekirja kantud 280 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1506, millega muudetakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/1505, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 16. oktoobril.