Muudatused Süüria, Valgevene, Türgi piiravates meetmetes

EL Nõukogu tegi 6. novembril muudatused kolmes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas lisada Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete sanktsioonialuste isikute nimekirja Aljaksandr Lukašenka ja veel 14 isikut, arvestades olukorra tõsidust Valgevenes jätkuvate kodanikuühiskonna ja opositsiooniaktivistide vastaste repressioonide tõttu. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1650, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1648, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.

Muudatused jõustusid 6. novembril.

2) Nõukogu otsustas teha muudatused Süüria vastu suunatud piiravates meetmetes. Nõukogu otsustas lisada sanktsioonialuste isikute nimekirja 8 isikut, arvestades hiljutist ministrite ametisse nimetamist ning 16. oktoobril tehtud muudatuste täienduseks (rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1506, rakendusmäärus (EL) 2020/1505).

Sanktsioonide nimekirja kantud 288 isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu, ning 70 üksuse suhtes rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvaembargo, finantsteenuste osutamisega seonduvad keeldud, luksuskaupade, väärtmetallide, kultuuriväärtuste ja naftasaaduste importimise keeld ning piirangud kahesuguse kasutusega kaupadele.

Muudatuste jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1651, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP ning rakendusmääruse (EL) 2020/1649, millega rakendatakse määrust (EL) 36/2012.

Muudatused jõustusid 6. novembril.

3) Nõukogu otsustas pärast korrapärast ülevaatust pikendada 12. novembrini 2021.a. piiravaid meetmeid seoses Türgi ebaseadusliku puurimistegevusega Vahemere idaosas ning ajakohastada kahe isiku andmeid, kelle suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1657, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/1894, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1655, millega rakendatakse määrust (EL) 2019/1890.

Muudatused jõustusid 9. novembril.