Muudatused Ukraina territoriaalse terviklikkuse ja Liibüa sanktsioonirežiimides

EL Nõukogu tegi eile, 1. oktoobril muudatused kahes sanktsioonirežiimis:

1) Nõukogu otsustas lisada seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega kehtestatud piiravate meetmete sanktsioonialuste isikute nimekirja 2 isikut ja 4 üksust, kes on osalenud Venemaad ja ebaseaduslikult annekteeritud Krimmi poolsaart ühendava Kertši väina raudteesilla projekteerimises, rajamises või kasutamises. Lisatud isikute ja üksuste suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1368, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1367, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014.

Muudatused jõustusid eile, 1. oktoobril.

2) Nõukogu otsustas teha muudatused piiravates meetmetes, mis on kehtestatud seoses olukorraga Liibüas. Nõukogu otsustas ühe isiku suhtes kehtestatud piiravate meetmete kehtivust pikendada kuni 2. aprillini 2021 ning eemaldada kanded kahe isiku suhtes. Nimetatud isiku suhtes tuleb kohaldada sissesõidukeeldu ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ning kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib Liibüa sanktsioonirežiimis relvaembargo, siserepressioonideks kasutada võidavate kaupade embargo ning laevade ja lendudega seotud keelud.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu otsuse (ÜVJP) 2020/1385, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2015/1333, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/1380, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 artikli 21 lõiget 2.