Muudatused Valgevene piiravates meetmetes

EL Nõukogu leppis 19. novembril kokku muudatustes Valgevene sanktsioonirežiimi:

1) Nõukogu otsustas lisada Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete sanktsioonialuste füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ja asutuste nimekirja 29 isikut ja 7 üksust , arvestades kodanikuühiskonna jätkuvat represseerimist Valgevenes. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/2130, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EL) 2020/2129, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.

Muudatused jõustusid 17. detsembril.