Muudatused Valgevene piiravates meetmetes

EL Nõukogu otsustas täna, 2. oktoobril lisada Valgevene vastu suunatud piiravate meetmete sanktsioonialuste isikute nimekirja 40 isikut, kes on vastutavad 9. augustil toimunud Valgevene presidendivalimiste tulemuste võltsimise, vägivalla ja põhjendamatute vahistamiste eest. Lisatud isikute suhtes tuleb kohaldada sissesõidupiirangut ning rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohustust ja kättesaadavaks tegemise keeldu. Lisaks kehtib nimetatud režiimis relvade ja siserepressioonideks kasutada võidava varustuse ekspordi keeld.

Muudatuse jõustamiseks võttis nõukogu vastu rakendusotsuse (ÜVJP) 2020/1388, millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, ning nõukogu rakendusmääruse (EÜ) nr 765/2006, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 artikli 8a lõiget 1.