Kolmandik poevargust pealt näinud inimestest ei reageeri sellele kuidagi
30.07.2012


Kampaania "Sekkumata jätmine tuleb ringiga tagasi" II osa.

Täna, 30.07.2012 alustab Politsei- ja Piirivalveamet kampaaniaga, mille põhitähelepanu on poevargussesse sekkumisel. Uuringu kohaselt ei tee 29% poevargust pealtnäinud inimestest selle takistamiseks midagi.

Kuigi varavastased süüteod on olnud viimased aastat langustrendis, moodustasid 2011.a varavastased kuriteod 57,3% ning see on alaealiste poolt kõige suurema osa kuritegudest ehk 39%.

Kampaania juhi Pille Luiga sõnul soovib politsei inimestele teadvustada viise, kuidas õigusrikkumist nähes reageerida. „Universaalseid lahendusi siin pole ning palju sõltub reageerijast endast ning tema oskustest. Alati tuleb mõelda ka iseenda turvalisusele. Kõige tavalisem käitumine õigusrikkumist nähes on politsei kutsumine, kuid tihti saaks olukord kiiremini lahendatud kui anda sellest teada näiteks kaupluse turvamehele või näidata vargale et teda on nähtud,“ rääkis Pille Luiga.

Tema sõnul peaks õigusrikkumisse sekkumine olema inimestele sisemiseks normiks eelkõige seetõttu, et oleks lootust häda korral ka ise kõrvalseisjatelt abi saada. „Mida tavalisem on komme õigusrikkumisest või n.ö võõrast murest mööda vaadata, seda tõenäolisem on kahjuks see, et ohtu või hätta sattunud inimesele endale ei tulda appi,“ ütles Pille Luiga.

Kampaania raames valmis koostöös vabatahtlikega videoklipp ning väliplakat.

Teavituskampaania eel tehtud uuringu kohaselt on viimase aasta jooksul poevargust pealt näinud pooled vastanutest. Neist enamik sekkus poevargustesse kas siis turvameest teavitades, ise sekkudes või politseisse helistades. 29% poevarguse pealtnägijatest ei reageerinud kuidagi. Seejuures jätavad suurema tõenäosusega reageerimata mehed. Vanuselises jaotuses on kõige aktiivsemad sekkujad 45-64 aastased inimesed.

Infot ja kommentaare ootab politsei e-postiaadressile: murelink@politsei.ee

 
Tagasi