Anna tagasisidet EL e-teenuste kohta

Kas teadsid, et oma ID-kaardi, mobiil-ID, digi-ID, elamisloakaardi ja diplomaatilise ID-kaardiga saad sisse logida ka teiste EL liikmesriikide avaliku sektori e-teenustesse?

Selleks, et pöörata kogu Euroopas e-identimisele suuremat tähelepanu, kutsub Euroopa Komisjon sel teemal arvamust avaldama:

Küsitlusele saab vastata kuni 2. oktoobrini.

Tagasisidet saab anda e-identimisele, usaldusteenuste arengule ja kasutuselevõttu soodustavate ja takistavate tegurite kohta ning ELi digitaalidentiteedi loomise võimaluste mõju kohta.