Arestimajad

  • Arestialustele ei saa pakke tuua.
  • Vahistatule on alates 01.08.2020 lubatud üks pakk kalendrikuus.
  • Kõik toiduained on pakis keelatud.