Arestimajad

  • Arestialustele ei saa pakke tuua.
  • Vahistatule on alates 01.08.2020 lubatud üks pakk kalendrikuus.
  • Kõik toiduained on pakis keelatud.

Paide arestimaja

Siin hoitakse kinnipeetavaid maksimaalselt 48 tundi ja selle aja jooksul ei ole ette nähtud lähedastega kohtumisi ega pakkide üleandmist.

Tallinna 12, 72720

3849921

ppa@politsei.ee