Eestis töötamine

Mis on elamisluba töötamiseks?

Elamisluba töötamiseks on Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatav tähtajaline elamisluba Eestis töötamiseks. Elamisloa andmisel väljastatakse sulle elamisloakaart.

Mis on elamisloakaart?

Elamisloakaart on sinu Eestis elamise õigust tõendav dokument, mis on ühtlasi ka sinu isikutunnistus. Elamisloakaardil on sinu isikuandmed, elamisloa andmed, foto ja sõrmejäljekujutised.

Kellele?

Vajad Eestis töötamiseks elamisluba sel juhul, kui sa ei ole Euroopa Liidu riikide, Islandi, Liechtensteini, Norra või Šveitsi kodanik.

Elamisluba töötamiseks sobib:

 • oskustöölisele
 • renditöötajale
 • hooajatöötajale (võimalik vaid lühiajaline töötamine)
 • tippspetsialistile
 • ettevõtte juhtorgani liikmele
 • eksperdile
 • vaimulikule
 • iduettevõtte töötajale
 • teadlasele, õppejõule
 • õpetajale
 • sportlasele
 • loomingulisele töötajale
 • EL-i sinise kaardi omanikule
 • Eesti kõrgkooli lõpetanule
 • EL-ist lähetatud töötajale
 • rahvusvahelise ettevõtte töötajale
 • või muul erandjuhul

Kui kauaks elamisluba antakse?

Tähtajaline elamisluba antakse kuni 5 aastaks.

Kui kauaks elamisluba pikendatakse?

Tähtajalist elamisluba võib pikendada kuni 10 aastaks korraga.

Kas vajad elamisluba Eesti lipu all sõitval laeval töötamiseks?

Välismaalased ei vaja Eesti lipu all sõitval laeval viibimiseks ega töötamiseks Eesti elamisluba, viisat ega lühiajalise töötamise registreerimist.

Kuidas saad Eestisse tööle tulla?

 • Viisavabaduse alusel, kui tööandja registreerib lühiajalise töötamise.
 • Viisaga, kui tööandja registreerib lühiajalise töötamise.
 • Taotledes elamisluba töötamiseks.

Millised võimalused on välismaalase tööle võtmiseks?

Kui välismaalane viibib Eestis seaduslikult ja soovib tööle asuda ajutiselt, on mõttekas registreerida tema töötamine lühiajalise töötamisena. Kui töötaja tuleb tööle pikemaks ajaks, tuleb tal taotleda elamisluba töötamiseks.

Mis on lühiajaline töötamine?

Lühiajaline töötamine sobib sel juhul, kui soovid ajutiselt Eestis viibides ka mõnda aega töötada. Eestis saad viibida viisaga või viisavabaduse alusel. Lühiajalise töötamise registreerib tööandja. Sina ise lühiajalise töötamise registreerimiseks midagi tegema ei pea.