Relvaeksam

Kui oled esitanud taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks, siis võtab lubadeametnik sinuga ühendust ja lepib kokku eksami aja ja koha.

Enne eksamit

Kui sinu iseteeninduses esitatud taotluse menetlemine on jõudnud eksami etappi, saad relvaeksami riigilõivu maksta iseteeninduses.

Relvaeksami sooritamine

Eksami käigus sooritatakse teooriaeksam ning tulirelva käsitsemise ja laskeoskuse katse vastavalt taotletava tulirelva liigile (püss, püstol või revolver).

Eksam sooritatakse eesti keeles.

Teooriaeksam on 10-küsimusega valikvastustega test, mille täitmiseks on aega 30 minutit. Kui vastad õigesti vähemalt kaheksale küsimusele, oled eksami sooritanud.

Soovitatav õppematerjal

Politsei- ja Piirivalveamet ei vii läbi relvaeksamile eelnevaid koolitusi. Neid pakuvad mitmed ettevõtjad, kelle kontaktandmed leiad internetist.

Korduseksam

Kui eksam ebaõnnestus, saad seda korrata vastavalt eksamigraafikule.

Laskmiskatse ebaõnnestumisel võid seda korrata 2 kuu jooksul teooriaeksami sooritamise päevast. Kui sa laskmiskatset selle aja jooksul ei soorita, tuleb uuesti teha ka teooriaeksam.

Enne korduseksamit tuleb tasuda riigilõiv.