Liigu sisuni

Relvaeksam

Kui oled esitanud taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks, siis võtab lubadeametnik sinuga ühendust ja lepib kokku eksami aja ja koha.

Enne eksamit

Enne eksamile minemist pead tasuma riigilõivu.

Relvaeksami sooritamine

Teooriaeksam on 10-küsimusega valikvastustega test, mille täitmiseks on aega 60 minutit. Kui vastad õigesti vähemalt kaheksale küsimusele, oled eksami sooritanud.

Tulirelva soetamisloa või relvaloa taotlemisel pead lisaks teooriaeksamile sooritama ka samaliigilise tulirelva tundmise suulise testi ja laskekatse.

Soovitatav õppematerjal

Politsei- ja Piirivalveamet ei vii läbi relvaeksamile eelnevaid koolitusi. Neid pakuvad mitmed ettevõtjad, kelle kontaktandmed leiad internetist.

Korduseksam

Kui eksam ebaõnnestus, saad seda korrata vastavalt eksamigraafikule.

Laskmiskatse ebaõnnestumisel võid seda korrata 1 kuu jooksul teooriaeksami sooritamise päevast. Kui sa laskmiskatset selle aja jooksul ei soorita, tuleb uuesti teha ka teooriaeksam.

Enne korduseksamit tuleb tasuda riigilõiv.