Relvaluba juriidilisele isikule

Juriidiline isik võib relvi soetada, omada või vallata:

 • sisevalveks
 • vastava spordiala või jahindusega tegelemiseks
 • õppetööks relvadega seonduvates õppeainetes
 • kollektsioneerimiseks
 • turvateenuse osutamiseks
 • tegevusloaga lubatud relvade
  • müügiks
  • valmistamiseks
  • hoidmiseks
  • ümbertegemiseks
  • parandamiseks

Enne taotlemist

Enne loa taotlemist juriidilisele isikule tasu riigilõiv.

Loa taotlemine juriidilisele isikule

Taotluse esitamiseks mine sobivasse teenindusse ja võta kaasa:

 • kirjalik avaldus, milles põhjendad relvade vajalikkust ja näitad soetatavate relvade:
  • marki
  • liiki
  • kogust
 • ärakiri juriidilise isiku otsusest relvade ja laskemoona eest vastutava inimese ja tema asendaja määramise kohta
 • õiend, milles on vastutaja ning tema asendaja
  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • elukoht
  • ametikoht
  • telefoninumber
  • andmed relvaeksami sooritamise kohta
 • juriidilise isiku põhikiri või -määrus
 • nimekiri, milles on relva kandvate töötajate
  • ees- ja perekonnanimi
  • isikukood
  • elukoht
 • valvatavate objektide nimekiri nende aadresside, kontaktisikute ja telefoninumbritega, kui relva taotletakse turvateenuse osutamiseks või sisevalveks
 • relvade hoiukoht ja tingimuste kirjeldus
 • riigilõivu tasumist tõendav dokument