Turvanõutele mittevastavad ID-kaardid

1. juunil tunnistatakse kehtetuks 12 500 ID-kaardi sertifikaadid.

Riigi kulul vahetatakse välja kõik turvariskiga dokumendid, mis kehtivad veel vähemalt kolm kuud hetkest, mil esitatakse väljavahetamise taotlus.

Kontrolli, kas Sinu dokument vastab turvanõuetele siit: https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check.

Kõigile turvanõuetele mittevastavate ID-kaardi omanikele teavitatakse läbi eesti.ee portaali ning infot ID-kaardi väljavahetamise kohta jagatakse personaalselt.

Lisainfot dokumendi vahetamise kohta saab veebilehelt www.id.ee ning PPA infotelefonilt 612 3000.