1. juulist muutuvad relvaloa taotlemise tingimused

Alates 1. juulist jõustuvad mitmed relvaseaduse muudatused, mis puudutavad relvaloa taotlemist ja eksami sooritamise korda.Juhtivkorrakaitseametnik Teo Niklus sõnas, et muudatustega tuleks arvestada juba praegu eksamile registreerudes, sest kui eksamiaeg jääb juulikuusse või sealt edasi, siis toimub eksam juba vastavalt muutunud seadusele.

Selle järgi on alates juulikuust relvaeksami teooriaküsimused vaid eesti keeles. Kui taotleja eesti keelt ei valda, siis võib eksami teha tõlgi abil muus keeles. „See võib tõlgiga eksamit sooritajate jaoks tuua kaasa pikemad ooteajad, kuna neid eksameid saab PPA korraldada väiksemas mahus,“ sõnas Niklus. Tõlk võib tõlkida vaid eksami korralduslikku poolt, eksamipileti küsimusi ja vastusevariante. PPA tõlketeenust ei paku ja kõik tõlkimisega seotud kulud kannab eksami sooritaja.

Relvaeksami teooriaküsimused põhinevad sel hetkel kehtival seadusel ehk eksamiks valmistumisel soovitab PPA tutvuda 1. juulil jõustuva relvaseaduse redaktsiooniga, mille leiab Riigi Teatajast.

Eksami laskekatse ebaõnnestumisel on võimalik seda senise ühe kuu asemel korrata kahe kuu jooksul, mis annab võimaluse enne korduskatsele tulekut end selleks paremini ette valmistada.

Relvaloa taotlemisel tuleb alates 1. juulist esitada PPA-le tõend tervishoiutöötaja poolt läbi viidud 16-tunnise esmaabikoolituse läbimise kohta. Taotlusele ei pea enam lisama eraldi fotot, kui inimene annab loa kasutada ka relvaloal isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot.

Uue seaduse järgi kaob välismaalaste jaoks võimalus teise riigi relvaloa alusel saada Eestis relvaluba ilma eksamit sooritamata ja tervisetõendit esitamata.

Olulised muudatused puudutavad ka relvade laskekõlbmatuks registreerimist, lubatud laskemoona kogust ja relva registreerimist. Kõikide muudatustega on võimalik tutvuda Riigi Teatajas.

Maria Gonjak
PPA pressiesindaja
...
53095927