4000 inimest on teavitanud PPA-d soovist saada uus ID-kaart garantiikorras

Pea kolmandik turvariskist mõjutatud kaartide kasutajatest on teavitanud Politsei- ja Piirivalveametit (PPA) oma soovist saada uus kaart garantiikorras. „Suhtleme inimestega aktiivselt ja töö käis ka nädalavahetusel – laupäeval saatsime ID-kaartide kasutajatele korduvteavituse ning helistasime ligikaudu tuhandele turvariskist mõjutatud ID-kaardi kasutajale, kellele selgitasime, millised on alternatiivid ja kuidas vajadusel saab taotleda uut kaarti,“ rääkis PPA dokumendiekspert Kaija Kirch.

PPA saatis teavituse ja korduvteavituse e-kirjaga inimeste @eesti.ee aadressidele. Garantiikorras uue kaardi taotlemiseks, peab vastama saadud e-kirjale ja kirjutama, millises PPA teeninduses soovib inimene oma uue kaarti kätte saada. Teine võimalus garantiikorras kaardi taotlemiseks on helistada PPA infotelefonile 612 3000. PPA vahetab garantiikorras välja kaardid, mis kehtivad kauem kui kolm kuud alates PPA poole pöördumise hetkest.

Turvariskist mõjutatud kaartide sertifikaadid tunnistatakse kehtetuks alates 1. juunist. Garantiikorras saab ID-kaarti välja vahetada ka pärast 1. juunit. Kehtetute sertifikaatidega ID-kaarti ei saa enam elektrooniliselt kasutada. E-teenustesse sisenemiseks või digiallkirja andmiseks tuleb taotleda uus kaart garantiikorras või kasutada mobiil-ID-d. Nendel, kelle dokument lähikuudel kehtivuse kaotab, soovitame esimesel võimalusel taotleda uut. Garantiikorras toodetud uue kaardi valmimisest teavitatakse inimest e-posti teel.

Igaüks saab ise kontrollida, kas tema kaart on mõjutatud turvariskist, kodulehel www.id.ee või https://www.eesti.ee/portaal/!portaal.document_check asuvas rakenduses.

„Oma arvuti ID-kaardi haldusvahend turvariski olemasolu tuvastada ei saa. Oma kaarti saab kontrollida kas kodulehel olevasse rakendusse oma dokumendinumbrit sisestades või ka meie infoliinile 612 3000 helistades, kui teil puudub ligipääs internetile,“ sõnas Kirch.

Inimesed, kes ID-kaarti e-teenustesse logimiseks või digitaalkirjastamiseks ei kasuta, ei pea dokumendi kehtivuse muretsema. „Paljud inimesed on meie käest küsinud, kas selle kaardiga tohib reisida. Reisimist ja piiriületust see turvarisk ei mõjuta, sest ID-kaart kehtib füüsilise isikut tõendava dokumendina, reisimiseks, kliendikaardina ja apteegis digiretseptiga ravimi kättesaamiseks kuni kaardile märgitud kehtivusaja lõpuni,“ lisas Kirch. „Samuti ei pea muret tundma inimesed, kel on juba sõlmitud mobiil-ID leping või on olemas kehtiv digi-ID kaart.“

Lisainfot ID-kaardi turvariski kohta saab kodulehelt https://www.id.ee/?lang=et&id=38558, samuti saab nõu küsida ka PPA infotelefonilt, mis töötab argipäeviti kell 8-19.

Sel aastal aeguvad väga paljude inimeste isikut tõendavad dokumendid, millest on tingitud ka tavapärasest pikemad ootejärjekorrad PPA teenindustes. Maikuus oli ilma eelneva broneeringuta dokumendi kättesaamisel keskmine ooteaeg Tallinna Pinna teeninduses 60 minutit, Tallinna Tammsaare ja Tartu teeninduses 30 minutit, Narvas 15 minutit, mujal umbes 10 minutit.

Inimestel, kelle dokumendid kaotavad sel aastal kehtivuse, palume planeerida teeninduse külastust aegsasti ning broneerida selleks eelnevalt aeg, et vältida järjekorras ootamist. PPA e-teeninduses https://etaotlus.politsei.ee saab taotleda korduvat ID-kaarti täiskasvanule ja esmast ID-kaarti lapsele, kelle sünd on registreeritud Eestis. Praeguseks on sel viisil endale uut ID-kaarti taotlenud üle 31 000 inimese.

Viktoria Korpan
PPA pressiesindaja
5111109, 6123051