45 last sai pidulikult kätte EV kodakondsustunnistused

45 Tallinnas ja Harjumaal elavat noort Eesti kodanikku sai täna pidulikult kätte oma kodakondsustunnistused. 2017. aastal sai Eesti Vabariigi kodakondsust naturalisatsiooni korras kokku 866 inimest, nende seas on 281 alla 15-aastast last.

„Tänane üritus toimub erilisel ajal – laupäeval tähistasime Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva ja tänavu saab 100-aastaseks ka Eesti politsei,“ sõnas Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher oma tervituskõnes lastele tunnistusi üle andes. „Täna tervitame ja õnnitleme noori Eesti kodanikke, kes kasvavad vabas ja turvalises Eestis. Just meist, lapsevanematest, ametnikest, kodanikest, sõltub see, kui armastatuna, hoolituna ja kaitstuna lapsed end tunnevad ning kui hea neil on olla oma kodus, Eestis.“

Mullu oli Eesti kodanikeks saanuist kõige rohkem neid inimesi, kel puudus eelnevalt mõne muu riigi kodakondsus – selliseid kodanikke oli 590. Uute Eesti kodanike seas oli mullu 212 endist Venemaa kodanikku ja 29 endist Ukraina kodanikku. Kõige rohkem uusi Eesti kodanikke oli 2017. aastal vanuserühmas 0–4 eluaastat (206 inimest) ja 25–29 eluaastat (134 inimest).

Sel aastal sai Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) Eesti Vabariigi kodakondsuse taotluse 101 inimeselt, sealhulgas taotleti 18 korral EV kodakondust alla 15-aastasele lapsele.

Eesti kodakondsust saavad alla 15-aastasele lapsele taotleda need lapsevanemad, kes on saanud Eesti kodakondsuse peale lapse sündi, ja lapsevanemad, kes taotlevad endale Eesti kodakondsust samaaegselt lapsega. Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras sünni hetkest arvates saab alla 15-aastane alaealine, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos vanema või vanematega püsivalt Eestisse elama, kui tema vanemad või last üksi kasvatav vanem, kellel ei ole ühtegi riigi kodakondsust, on lapse sünni hetkeks elanud Eestis seaduslikult vähemalt viis aastat.

Viktoria Korpan
PPA pressiesindaja
5111109