Balti riikide teabevahetuse projekt jätkub

Alates käesolevast aastast alustasid kolm naaberriiki Eesti, Läti ja Leedu Sisejulgeolekufondi ühenduse meetmete raames jätkuprojekti BSIEG-2 (Baltic States Information Exchange Gear) realiseerimisega, mis puudutab reaalajas liikmesriikide vahelist koostööd ja teabevahetust piirijulgeoleku küsimustes. Tegemist on Euroopa piiride valvamise süsteemi (EUROSUR) ühe arendamise osaga, mis sisaldab naabruses asuvate liikmesriikide koordinatsioonikeskuste NCC-de (National Coordination Centre) vahelist informatsiooni edastamist ja seirevahendite ühist haldamist EUROSUR teenuse kaudu.

Esimeses projektis soetas PPA mobiilsed seirevahendid enda välispiiri lõikudele ning videokonverentsi seadmed koos nutiekraanidega, millega tagatakse ööpäevaringselt teavet oluliste ja enimohustatud piirilõikude kohta, mis võimaldavad koordineeritult naaberriikidega reageerida ebaseaduslikele piiriületuste, rände ja piiriülese kuritegevuse tõkestamisele. Videokonverentsi seadmete kasutamine PPA ja naaberriikide struktuuriüksuste vahel aitab minimaalsete kuludega ja reaalajas vahetada operatiivinformatsiooni, korraldada interaktiivseid töötube, koordineerida reaalajas naaberriikidega ressursside tegevusi ühisoperatsioonide raames, mille tulemusena suureneb ebaseadusliku tegevuse tõkestamise võimekus ja ressursi kasutamise efektiivsus.

Ajavahemikul 29.-31.05.2018 toimus esimene rahvusvahelise projekti meeskonnaliikmete avakohtumine Läti Vabariigis, Režekne linnas asuvas piirivalvekolledžis. Kohtumisest võtsid osa Eesti Vabariigi Politsei- ja piirivalveameti, Läti Vabariigi Riikliku Piirivalveameti ning Leedu Vabariigi Siseministeeriumi riigipiirihalduse esindajad. Samuti olid kohtumisele kutsutud piirivalve seadmete ja spetsialiseeritud tarkvaraarenduse ettevõtete esindajad tutvustama uuenduslikke lahendusi piiride valvamise ja teabevahetuse valdkonnas.

Jätkuprojekti raames on soetatakse ilmastikuoludele vastupidavad mobiilrakendused, mille abil oleks võimalik suhelda krüpteeritud režiimis ning osaleda videokonverentsidel olenemata asukohast ning kasutada seda ka liikuva pildi ülekandmiseks prefektuuris või PPA-s moodustatud kriisistaapidesse. Teise sammuna kaasajastatakse PPA kontaktkeskuse inventari koos IT-alaste lahendustega ning luuakse kontaktkeskuse operaatoritele paremaid töötingimusi. Idapiirile soetatakse juurde 40 valvekaamerat, mille abil suurendatakse idapiiri seire ulatust.

Eesti, Läti ja Leedu ühisprojekt "Balti riikide teabevahetuse mehhanism" viiakse ellu Euroopa Liidu Sisejulgeolekufondi 2014-2020 raames alates 1. jaanuarist 2018 kuni 31. detsembrini 2019 ning seda kaasrahastab Euroopa Liit. Projekti välisrahastuse allikas: Sisejulgeolekufond (ISFB - INTERNAL SECURITY FUND – Borders and Visa, Action Grants - EUROSUR 2016). Projekti kestab kuni detsembrini 2019.

Ülevaatlik pildikollaaž Balti riikide teabevahetus projektist - esinejad seminaril, Balti riikide lipud ja grupipilt

Baltic States Information Exchange Gear logo