Eesti asutusi tabas pommiähvarduste laine

Alates neljapäevast on asutustele, ettevõtetele ja kohalike omavalitsustele üle Eesti saadetud meilitsi masspostitusi, mille sisuks on venekeelne pommiähvardus.

Politsei praeguse info kohaselt on tegemist ulatusliku masspostituste lainega, reaalne oht on madal ja võib jätkata tavapärase tööga. Politsei suhtleb kirja saanud asutuste ja kohalike omavalitustega, edastab käitumisjuhised ning on abiks küsimuste ja murede korral.

  • Sarnased masspostitused levivad ka Leedus ja Lätis. Politsei hindab pidevalt olukorda ning analüüsib neid kirju ning ohutaseme muutumisel annab politsei sellest teada.
  • Praeguse info kohaselt on politsei hinnangul tegemist ulatusliku masspostituste lainega, mille eesmärk on häirida asutuste tööd ja reaalne ohutase pole tõusnud.
  • Kahjuks pole välistatud, et e-kirja lained korduvad või asub keegi rämpskirju matkima.
  • Kuigi uus kirjade laine võib olla eelmise koopia, siis ei tohi nende suhtes valvsust kaotada.
  • Kõige paremini oskab kahtlasi objekte märgata ruumide igapäevane valdaja, kes saab aru, mis on keskkonnas võõrkeha ja mis mitte. Seetõttu soovitame kontrollida võimalusel ruume, kuhu võib olla võõrastel ligipääs ning jälgida, kas kõik on tavapärane.
  • Kui leiate kahtlase eseme, märkate võõraste isikute kahtlast tegevust hoone lähistel vms, siis tuleb viivitamatult teatada 112.
  • Evakuatsioon on vajalik ohu tuvastamisel.

Kui ühtegi kahtlast objekti asutuse territooriumil pole ning ohtu ei tuvastatud, siis edastage masspostituste kirjad politseile aadressil .... Politsei võtab vajadusel ühendust. Saadetud kirjad on asitõendiks uurimisel ning aitavad meil juhtunut analüüsida.

  • Soovitame tavapärasest tähelepanelikum olla hoones liikuvate võõraste inimeste suhtes. Üks võimalus hoone turvalisust suurendada, on lubada kõrvalisi isikuid oma ruumidesse vaid saatjaga.
  • Samuti tasub tähelepanelik olla asutusse jõudvate saadetiste suhtes. Vastu tuleks võtta ainult need pakid, mille puhul on saatja teada ning ka paki tooja on usaldusväärne.
  • Anname teada, kui tuvastame uusi asjaolusid, mis muudavad politsei hinnangut ohule.