Eesti jätkab e-residentidele dokumentide väljastamist ainult välisesindustes

Alates 2021. aasta aprillist on e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljastamist lepingu alusel pakutud lisaks Eesti välisesindustele viies suurlinnas üle maailma BLS International Services Limited vahendusel.

PPA on jooksvalt kontrollinud seda, et lepingupartner järgiks dokumentide väljastamisel lepingus kirjeldatud protsessinõudeid. Selle aasta maikuus tuvastas PPA, et Bangkoki väljastuskohas on eksitud lepinguga seatud nõuete vastu - dokumente väljastas inimene, kel puudus selleks vastav PPA poolt väljastatud volitus. Rikkumise ilmnedes peatas PPA dokumentide väljastamise kõigis välise teenusepakkuja asukohtades ning alustas täiendavat kontrolli dokumentide väljastamise üle.

Kontrolli tulemused näitasid, et dokumendid olid väljastatud õigetele inimestele, kuid dokumendi väljastamine volitamata isiku poolt on toimunud lisaks Bangkokile ka Tokyo väljastuskohas. Siseministeerium ja PPA hindasid tuvastatud rikkumised piisavalt oluliseks ning eelmisel nädalal teavitasime lepingupartnerit sellest, et ütleme lepingu üles.

PPA-le teadaolevalt on BLS omakorda alustanud distsiplinaarmenetluse rikkumisega seotud töötajate suhtes.

PPA e-residentsuse ekspert Anita Sokolova selgitas, et e-residentidele väljastatav digitaalne isikutunnistus on isikut tõendav dokument ning selleks, et meil oleks võimalik kindlustada selle usaldusväärsus, on meie kohustus tagada, et ka kogu dokumendi väljastamise protsess on usaldusväärne. „Järelevalve tulemusena tuvastasime probleeme kahes väljastuskohas, mis on piisavalt suur rikkumine, et lõpetada koostöö hankepartneriga. Seega lõppeb dokumentide väljastamine kõigis viies partneri väljastuskohas ning jätkub nüüd ainult Eesti välisesindustes. Otsime koostöös Välisministeeriumiga ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega lahendusi dokumentide väljastamiseks asukohtades, kus täna välisesindus puudub, tagamaks e-residentidele mugavamaid võimalusi dokumendi kätte saamiseks. Erasektorist uut lepingupartnerit me hetkel otsida ei plaani,“ täpsustas Sokolova.

Kahe aasta jooksul on BLS-i kaudu väljastatud ligikaudu 1300 e-residendi digitaalset isikutunnistust. PPA on kontrollinud, et dokumendid on väljastatud õigetele inimestele, mistõttu seni väljastatud dokumendid kehtivad edasi. Kõiki neid, kes olid dokumendi välise teenusepakkuja väljastuskohta tellinud, kuid ei jõudnud sellel järel käia, on PPA teavitanud ja pakkunud neile välja võimaluse dokument ümber suunata mõnda Eesti välisesindusse.

Kaarel Kallas
PPA pressiesindaja
5788 0640

Veiko Pesur
Siseministeeriumi kommunikatsiooninõunik
5353 3324
...