Eesti politseinikud aitavad Moldova kolleegidel turvalisemat liikluskultuuri luua

Eelmise aasta lõpus käivitus uus Eesti ja Moldova politsei vaheline arengukoostööprojekt, mille raames aitavad kogenud Eesti politseinikud Moldova kolleegidel arendada ja lihvida oskusi kõrgetasemeliste visiitide ohutul läbiviimisel.

„Koostöö arendamine ja tõhustamine kahe riigi õiguskaitseorganite vahel on väga oluline. 1990ndate alguses aitasid taasiseseisvunud Eesti politseid Saksa ja Soome kolleegid, nüüd saame teisi omakorda aidata oma teadmiste ja oskustega,“ räägib projekti üks eestvedajaid, rahvusvahelise koostöö büroo juhtivkorrakaitseametnik Tarmo Viikmaa. „Eesti politseil on Euroopas kõrge maine ja tegevused politseitöö valdkonnas kõrgelt hinnatud, mistõttu on võimalik teistele riikidele oma kogemusi edastada.“

Projekti avaüritus toimus jaanuari lõpus Moldovas, sisult on tegemist aastatel 2013–2015 Moldovas läbiviidud alarmsõidukoolituse ja liiklusjärelvalve arengukoostööprojekti jätkuga. PPA eksperdid valmistavad ette õppematerjalid ja koolitavad välja Moldova politsei edasikoolitajad, soetatakse esmased õppevahendid, samuti õpetatakse Moldova kolleegidele selle projekti käigus näiteks ka ohtu kujutavate sõidukite sundpeatamist. Lisaks viiakse läbi ka kõrgendatud kaitset vajava isiku visiidi ettevalmistust ja läbiviimist imiteeriv suuremahuline õppus Moldovas.

Eesti ja Moldova ühisprojekt liikluskultuuri parandamiseks

„Tutvusime Moldova politsei praeguse olukorraga selles vallas ja hindasime, mis abi on neil kõige rohkem vaja, arutasime teemasid, mida koolitustel ette võtta ja õppeprogrammi lisada. Kõige rohkem peame rõhku pöörama ohutule sõidustiilile politsei poolt kõrgetasemeliste visiitide ohutul läbiviimisel ja kõrgendatud kaitset vajavate isikute transpordil,“ räägib Tarmo Viikmaa. „Moldova politseijuhid tunnistavad praegu ka ise, et kõige suurem probleem on autojuhtide üldine tase, suhtumine liiklusohtusse vajab kõvasti parandamist. Muidugi teeb olukorda keerulisemaks Moldova teede ja autopargi kehv seisukord, sest mida paremad teed ja autod, seda turvalisem on liiklus üldiselt.“

Tarmo Viikmaa sõnul peaks projekti tulemusel Moldovas tõusma üldine liiklusturvalisus, läbi koolitussüsteemi täiustamise paranevad visiite korraldavate ametnike oskused ning turvalisus ning paraneb ka politseinike liikluskultuur.

Projektis osaleva PPA teabehaldusbüroo juhtivkorrakaitseametnik Marti Magnuse hinnangul on Moldovas praegu suureks probleemiks üldine liikluskultuur. Ametlikke värskeid andmeid liiklussurmade kohta leida ei õnnestunud, kuid internetiavarustest leitud info viitab, et liiklusõnnetustes kaotab elu üle 400 inimese aastas riigis, mille rahvaarv jääb alla 3 mln inimese.

„Moldovas ei kasutata sageli turvavarustust, ei kinnitata turvavöösid, ei järgita liikluseeskirju,“ nendib Magnus. „Samas on viimase kolme-viie aasta jooksul märgata mõningast liikluskultuuri paranemist, aga Eesti tasemest on olukord veel kaugel. Politseinikud saavad siin eeskujuks olla ja meie saame omakorda neid selles toetada.“

Moldova politseinikud külastavad projekti raames Eestit ja tutvuvad PPA tööga kõrgetasemeliste visiitide ohutul läbiviimisel ja kõrgendatud kaitset vajavate isikute transpordil aprillis. Ka läbivad Moldova kolleegid siis edasikoolitajate koolituse. Projekt kestab 2019. aasta suveni.

Projekti rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Eesti arengukoostoo logo