Eesti politseinikud alustavad uue koolitamisprojektiga Ukraina kolleegidele

Eelmisel nädalal tehti Ukraina pealinnas Kiievis pidulikult algust uue koolitusprojektiga, mille raames jagavad Eesti politseinikud kogemusi ja paremaid praktikaid Ukraina Riigipolitsei ning Tšernigivi ja Kirovohradi oblastite ametivendadega.

„Algava projekti kaudu saame teineteisega jagada oma kogemusi ja parimaid praktikaid igapäevase politseitöö, regionaalse juhtimisvõimekuse ja politseireformide teemal ning seeläbi aidata kaasa meie organisatsioonide arengule, tõhustada võitlust piiriülese kuritegevusega ja tõsta mõlema riigi elanike turvatunnet ning usaldust politsei vastu,“ ütles projekti avamisel Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher. „Olen kindel, et meil on üksteiselt palju õppida ja selline kogemuste vahetamine on vajalik ning kasulik mõlemale poolele. Ühiselt tegutsedes oleme tugevamad.“

Projekti eestvedaja, PPA rahvusvahelise koostöö büroo juhtivkorrakaitseametniku Tarmo Viikmaa sõnul on uus projekt Eesti ja Ukraina korrakaitsjate pikaajalise koostöö loogiline jätk. „Eesti politsei on Ukraina kolleege aidanud koolitamisega erinevatel tasanditel juba 2005. aastast. Uus projekt on eeskätt suunatud Ukraina politsei regionaalse juhtimisvõimekuse tõstmisele ja kahe riigi koostöö arendamisele, mis aitab kaasa piiriülese kuritegevusega võitlemisele ning toetab Ukraina politseis läbiviidavaid reforme.“

Projekt kestab poolteist aastat ja selle aja jooksul läbivad põhjaliku koolituse 24 Ukraina Riigipolitsei ning Tšernigivi ja Kirovohradi oblastite politsei juhti. Projekti „Politsei- ja Piirivalveameti Ida ja Lõuna prefektuuride kogemuste abil politsei regionaalse juhtimisvõimekuse ja eestvedamise arendamine Ukraina Kirovohradi ja Tšernigivi Oblastite Riiklikes Politseipeavalitsustes“ rahastab Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219

Eesti arengukoostöö logo