Eesti politseinikud teevad Läti kolleegidega ühiseid patrulle piiril

Alates reedest, 27. augustist teeb Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) Läti politseiga täiendavaid ühispatrulle piiriäärsel alal Lätis. Ühise patrullimise üks eesmärk on ennetada ebaseaduslikku rännet.

Lääne prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Maksim Korzin rääkis, et Läti politsei ja piirivalvega on varemgi koostöös tehtud nii ühised reide kui ka koos patrullitud. „Ühispatrullid on täiendav võimalus piiril turvalisuse tagamiseks ning viimastel kuudel Leedus ja Lätis tõusnud rändesurve Eestisse jõudmise ära hoidmiseks. Oleme pidevas infovahetuses Läti kolleegidega ning sarnaselt meile on nad tugevdanud kontrolli piiriäärsel alal. Sellest nädalast alustame ühiseid patrulle naaberriigi territooriumil,“ ütles Korzin.

Ühiseid patrulle planeeritakse esialgselt teha lähima kuu jooksul. Eesti ja Läti politseinikud patrullivad koos Lätis piiriäärsel alal ja põhimaanteedel, kus rakendatakse Schengeni kompensatsioonimeetmeid, mille raames kontrollitakse seal liikuvaid inimesi ja nende dokumente ning sõidukeid. Täiendavalt patrullivad politseinikud avalikes ruumides, teevad liiklusjärelevalvet ja osalevad teistes tegevustes.

Maksim Korzini sõnul on ühispatrullid Schengeni alal riikides tavapärased. „See koostöö toimib väga heal tasemel, kuid eriti kõrge rändesurve puhul on tegemist tõhusa abinõuga. See on hea võimalus riikidevahelises koostöös ühiselt tagada piiril turvalisust, avaliku korda, ennetada süütegusid ja ära hoida uute ebaseaduslike rändekanalite tekkimist,“ kirjeldas Korzin.

Kontrolli piiriäärsel alal tugevdas PPA juba augusti alguses, kui Eesti-Läti piiriäärsele alale ja sadamatesse saadeti täiendavad patrullid.

Leana Loide
PPA pressiesindaja
525 4219